Culturele zzp’ers en flexwerkers zijn in de coronacrisis onevenredig hard getroffen. Niet alleen gold er voor hen voor het grootste deel van 2020 en 2021 een algeheel beroepsverbod; ook vielen ze tussen wal en schip op het gebied van steunmaatregelen. Door de toegenomen flexibilisering in onze sector was de financiële situatie van veel culturele freelancers en flexibel werkenden al penibel en was de coronacrisis een genadeklap. Zonder compensatie komen deze mensen, die de cultuursector in ons land draaiende houden, er niet bovenop. Daarom stapt de Kunstenbond naar de rechter. Herken jij je in deze omschrijving? Geef hieronder dan je schade door en vertel ons beknopt je verhaal.

Max. 400 tekens
Toestemming

Veelgestelde vragen

Omdat we de schade die de creatieve professionals hebben geleden door de coronamaatregelen nu pas kunnen opmaken. Nu de omzetcijfers over 2020 en 2021 rond zijn, kunnen deze resultaten makkelijk langs de cijfers van 2019 worden gelegd. Het beeld wordt zo al snel duidelijk.

Veel van de uitgekeerde coronasteun zou er niet zijn geweest zonder lobby van de Kunstenbond. De Kunstenbond hamerde daarbij structureel op de belangen van werkenden in onze sector. Dit gebeurde bijvoorbeeld binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, waarin de Kunstenbond sinds het begin van de pandemie plaats had. Verder kwamen er mede dankzij de Kunstenbond verschillende intitiatieven om meer subsidie en coronasteun bij werkenden en zzp'ers te krijgen, zoals het National Podiumplan. Ook pleit de Kunstenbond al langer voor een vangnetregeling voor freelancers, die er tot op heden helaas nog niet is gekomen. Meer resultaten die de Kunstenbond tijdens de coronacrisis behaalde vind je hier.

Het werk van kunstenaars, creatieven en andere culturele professionals is van grote waarde voor de samenleving: ook in tijden van corona boden kunst en cultuur troost en ontspanning voor velen. Mensen die noodgedwongen in een andere sector aan de slag moeten, komen meestal niet meer terug. Culturele zzp'ers hun vak uit jagen leidt dus tot kaalslag in de sector en tot verliezen voor de samenleving die moeilijk in geld zijn uit te drukken. Voor mensen in loondienst was er wel een toereikend vangnet en van deze groep werd niet gevraagd dat ze zich lieten omscholen. Het is dan ook niet eerlijk om dit wel van de culturele zzp'er te verwachten, die vaak hetzelfde werk doet. Er is hier dus sprake van ongelijke behandeling.

We voeren deze rechtszaak in eerste instantie namens een aantal leden. Als we de zaak winnen, dan is er een belangrijke stap gezet in het erkennen van de geleden schade door de groep die we representeren. Dat kan de grondslag vormen voor compensatie voor álle zzp’ers in de culturele sector.

Er zijn Al 11 inzendingen

"Van de sectorspecifieke noodsteun had ik geen profijt; de subsidies waarmee mijn opdrachtgevers overeind werden gehouden sijpelden nauwelijks door naar freelancers zoals ik."
"Nu na de lockdowns de kaartverkoop ver achterblijft bij de verwachtingen, worden nog steeds veel voorstellingen afgelast. Ik loop dus nog steeds inkomsten mis."
"Als zzp’er hoor je altijd: neem de verantwoordelijkheid over je toekomst, zorg dat je spaart en een buffer hebt. Door datzelfde spaargeld kwam ik vervolgens niet in aanmerking voor de TOZO."
"Als freelance technicus ben je voor het publiek onzichtbaar. Zo hoort het ook, maar zonder ons staat er niets op het toneel. Ook voor de overheid bleek ik onzichtbaar toen na alle afzeggingen mijn inkomsten opdroogden en ik niet in aanmerking kwam voor steun."
"Door de partnertoets gaf TOZO geen uitkomst voor mij en mijn gezin. Inmiddels zit ik met 40.000 euro belastingschuld die ik niet kan afbetalen omdat opdrachtgevers nog altijd terughoudend zijn."
Voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt beeld: DynamicWang, Unsplash

Voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt

Of je nu danser, ontwerper, beeldhouwer, app bouwer, lichttechnicus, productieleider, kunsteducatiedocent, muzikant, fotograaf, animator bent of welke ondersteunende functie voor makers dan ook. De Kunstenbond is er voor alle creatieven en ondersteunenden van creatieven in Nederland die de passie voor het maken delen. Met de passie zit het wel goed, maar hoe zit het met de poen? Een eerlijk inkomen voor alle makers, dat klinkt logisch maar is helaas niet de realiteit. Dat moet anders.
Kunstenbond medewerkers maken zich hier elke dag weer hard voor, ieder vanuit zijn eigen drijfveren. De éen omdat hij zelf een maker is en heeft moeten knokken voor goed betaalde opdrachten. De ander omdat hij enorm begaan is met kunstenaars. Weer een ander vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.