Bepaal de waarde van jouw werk

Tariefchecker

We hebben een tool ontwikkeld die op basis van door jou ingevulde gegevens berekent hoeveel jouw uurtarief moet zijn. Vul het aantal uren in dat je op jaarbasis verwacht te werken en daarna alle kosten die je op jaarbasis denkt te maken. De tool berekent voor jou een minimumtarief en een realistisch tarief.

Kunstenaarshonorarium rekentool

Gebruik deze rekentool om een goede prijs voor je werk te berekenen als je gaat tentoonstellen of presenteren.

Rekentool: van cao naar zzp-tarief

Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst ontwikkelden Kunstenbond en Platform ACCT een rekentool.

Honorariumtabel Compositieopdracht

Een berekening van een passend honorarium voor het vervaardigen van een compositie. Daarbij gaat het niet om een genre of stijl. Bepalend zijn: de duur van het stuk, hoeveel stemmen of partijen en de bewerkelijkheid van het werk voor de componist.

Spiekbrief acteurstarieven

Ben je acteur en twijfel je over je tarieven? Check dan de tarievenspiekbrief voor acteurs van de Kunstenbond en act (acteursbelangen).

Muziek: Tarievenlijst 2023

Van­we­ge de vele vra­gen die wij van leden krij­gen over de ge­brui­ke­lij­ke ta­rie­ven in de sec­tor doet de vak­groep Mu­ziek ieder jaar on­der­zoek onder zijn leden naar door hen ge­han­teer­de ta­rie­ven. Op basis daar­van pu­bli­ce­ren we elk jaar in het blad de Mu­ziek­we­reld een ta­rie­ven­lijst.

Bereken je minimumtarief als zzp’er toneel en dans

Bereken je minimumtarief als zzp’er toneel en dans

Podcast: Werktitel

In de kunst wordt veel gesproken over wat mensen doen, maar minder over hoe ze dat doen. In Werktitel buigen Alix de Massiac en Zoë Dankert zich over arbeidsvoorwaarden, netwerken, deadlines, afspraken en collega’s. In een marathon van gesprekken delen mensen verhalen en ervaringen in de hoop een collectief gesprek op gang te brengen. Praten is de eerste stap op weg naar het nieuwe werken; waar ruimte is voor solidariteit en wederkerigheid, waar werken werkbaar is én bespreekbaar. Hoe ziet het nieuwe werken eruit?

Kunstenbond neemt deel aan een aantal van de gesprekken.

Training weet wat je waard bent

Training weet wat je waard bent

Fair Practice Code

Artiestenverloning

Wil jij als artiest verzekerd zijn voor ziekte- en arbeidsongeschiktheid? Laat je dan verlonen!
Wat is mijn werk waard?

Wat is mijn werk waard?

Met een paar klinkende voorbeelden train je hoe om te gaan met het bepalen van de waarde van je creatieve werk. Gratis pitchen? Auteursrechten weggeven? Opslag voor één op één lessen? Jouw werk in een tentoonstelling of door iemand anders gebruikt?

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!