Incasso voorbeeldbrieven

Het is natuurlijk ontzettend vervelend als je facturen niet worden betaald. Wij helpen je daar daarom graag mee. We hebben een serie van 3 brieven voor je. Deze kun je gebruiken om te proberen je factuur betaald te krijgen.

voorbeeld: 3x betaalherinnering voor bedrijven

voorbeeld: 3x betaalherinnering voor particulieren

4 tips voordat je begint met aanmanen

Hou een strakke planning aan. Als je kort na het vervallen van de termijn een volgende herinnering stuurt, maak je duidelijk dat je je zaken op orde hebt en de termijnen in de gaten houdt.

Stuur de betalingsherinneringen per e-mail, bij voorkeur met een ontvangstbevestiging. Bewaar deze berichten goed. Zo voorkom je discussie.

Stuur je de betalingsherinnering liever per post? Bewaar dan kopieën van alle verzonden brieven (het exemplaar met handtekening) en stuur de derde betalingsherinnering per aangetekende post, samen met een kopie van de factuur en van de twee voorgaande betalingsherinneringen.

Voor het aanmanen van bedrijven gelden andere regels dan bij particulieren. Let hierop wanneer je één van onze voorbeeldbrieven gaat gebruiken.

We gaan ervan uit dat het je met deze brieven lukt je factuur betaald te krijgen. Is er na drie betalingsherinneringen nog steeds niet betaald? De Kunstenbond helpt je verder met de incassoservice.

Incassoservice

Als je alles hebt geprobeerd en het geld wil maar niet komen, schakel dan onze juristen in en zij gaan er voor jou achter aan.

Heel vervelend als je factuur niet betaald wordt. Wij kunnen helpen met onze incassoservice, als je zelf al geprobeerd hebt wat er binnen jouw macht ligt.

Heb je al 3 betalingsherinneringen gestuurd? Zo niet, neem dan eerst een kijkje bij onze voorbeeldbrieven. Je kunt die zo downloaden en zelf gebruiken.

Is er na drie betalingsherinneringen nog steeds niet betaald?

Stuur een kopie van de opdrachtovereenkomst of de opdrachtbevestiging, van de factuur èn van de aanmaningen naar
juridischadvies@legal.kunstenbond.nl en we nemen contact met je op.

De incassoservice is een extra service van de Kunstenbond. Er worden geen juridische uren voor in rekening gebracht.

Voor onbetaalde vorderingen kunnen wij een incassobureau inschakelen. Mocht er na de drie betalingsherinneringen nog niet betaald zijn, dan geven wij de incasso over aan ons incassobureau Van Twuijver. Zij proberen de vordering dan te innen.

Wanneer dat dan alsnog niet lukt kunnen wij eventueel in uitzonderlijke gevallen een gerechtelijke procedure te starten (als het belang hoog genoeg is en de kansen op succes aanzienlijk).