Wil je ideeën of ervaringen met ons delen? Ben jij benieuwd waar de Kunstenbond mee bezig is? Of is er een specifiek onderwerp waarover je meer zou willen weten? Schuif dan een keer aan bij ons online koffie-uurtje. Deze online bijeenkomsten zijn ongeveer eens per maand op vrijdagochtend van 10:00-11:00 uur via Zoom. Als je je aanmeldt krijg je de dag ervoor een link waarmee je kunt deelnemen aan het gesprek. Je hoeft geen Zoom-account te hebben om deel te nemen.

Telkens kun je met andere leden van de Kunstenbond en een aantal Kunstenbondcollega’s in gesprek. In sommige gevallen is er een bepaald onderwerp of thema waarover we het vooral zullen hebben, zoals de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, fair practice of cultuurfondsen. In andere gevallen ligt het gesprek open. Hoe dan ook is er ruimte voor jouw inbreng én jouw vragen.

Wanneer de eerstvolgende koffie-uurtjes plaatsvinden, zie je hieronder.

Vrijdag 28 juni

10:00-11:00 uur

Van de Kunstenbond zijn aanwezig: Karin Boelhouwer (belangenbehartiger), Margriet (juridisch ondersteuner), Evelien Stoffels (communicatiespecialist) en Ronald Gijsbertsen (directeur).

Na de zomer zullen weer nieuwe koffie-uurtjes gepland worden.