AL NAGEDACHT HOE JOUW SUBSIDIEAANVRAAG GAAT OPVALLEN?

Een leuk idee voor een pro­ject maar te wei­nig geld om het op de rails te zet­ten?

Soms kan een sub­si­die uit­komst bie­den. De run op de sub­si­die­ruif is al­leen zo groot dat een vage of  slor­di­ge sub­si­die­aan­vraag bij voor­baat op de grote sta­pel af­wij­zin­gen te­recht­komt. Het goede nieuws is dat er in Ne­der­land heel veel fond­sen zijn, al­le­maal met hun eigen sub­si­die­cri­te­ria. Met deze ba­sis­re­gels voor het schrij­ven van een sub­si­die­aan­vraag maak je meer kans om op te val­len en wél in aan­mer­king te komen voor de sub­si­die.

WE ZETTEN DE BELANGRIJKSTE STAPPEN VOOR EEN GOEDE AANVRAAG OP EEN RIJTJE IN HET STAPPENPLAN SUBISIDIEAANVRAAG.

Word lid van de Kunstenbond

  • Samen staan we sterk
  • We behartigen jouw belangen in de politiek
  • We zorgen voor een goede cao
  • We bieden je rechtsbijstand
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen