Wat is een cao?

In de cao maken we afspraken over arbeidsvoorwaarden. En dat is nodig ook, want salarissen, vergoedingen en arbeidstijden staan vaak erg onder druk in de culturele en creatieve sector. 

De Kunstenbond onderhandelt met werkgeversorganisaties voor betere arbeidsvoorwaarden bij de cao's onderaan deze pagina. Als lid van de Kunstenbond ben je welkom om input te leveren voor verbetering van jouw cao, en kun je instemmen met het behaalde resultaat (of juist niet). Hoe meer leden we hebben, hoe sterker we staan in onze onderhandelingspositie om het beste voor elkaar te krijgen.

Lees hier alles wat je moet weten over cao’s en wat ze voor jou kunnen betekenen.

Waarom is een cao zo belangrijk?

kijk het filmpje via de button hieronder

Bekijk hieronder al onze cao’s

Heb je vragen of ideeën over jouw cao? Neem dan contact met ons op via info@kunstenbond.nl.

Jouw vraag komt dan terecht bij de juiste belangenbehartiger, die er zo snel mogelijk op terugkomt.

Rekentool: van cao naar zzp-tarief

Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst ontwikkelden Kunstenbond en Platform ACCT een rekentool.

Cao Musea

De Cao Musea is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. De huidige cao loopt tot 1 juli 2024.

Voor de Kunstenbond is dit de eerste keer dat zij volledig deelneemt aan de gesprekken tussen de Museumvereniging met de vakbonden FNV, CNV, Kunstenbond en CHMF voor een nieuwe cao. De inzet van de Kunstenbond is mede gebaseerd op gesprekken met de leden en sluit aan bij het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond. Lees hier een aantal van onze voorstellen.

CAO Muziekensembles

Dit is de eerste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor Nederlandse muziekensembles, Cao ME.

Hiermee wordt een belangrijke stap wordt gezet richting de normen van fair practice code en fair pay.

Cao Stichting Omroep Muziek

De Kunstenbond is samen met FNV gesprekspartner voor de directie van de SOM bij de totstandkoming van een cao.

Cao Sociaal Fonds Podiumkunsten

Op 17 december 2020 hebben de sociale partners, bestaande uit Kunstenbond, FNV Media & Cultuur, VvNO en de NAPK een one-issue CAO getekend. Die CAO is via de onderstaande link te downloaden.

Cao Toneel en Dans

Cao Toneel en Dans is de cao die geldt voor alle toneel- en dansgezelschappen in Nederland, ongeacht of de werkgever lid is van de NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten).

CAO Remplaçanten

De nieuwe Cao Remplaçanten is geldig van 1 oktober 2023 tot 1 juli 2024.

CAO Paradiso

Cao Paradiso is een bedrijfs-cao die alleen geldt voor de werknemers in dienst bij Paradiso Amsterdam

Cao Nederlandse Poppodia en -Festivals

Cao Nederlandse Poppodia en -Festivals is de cao die zich richt op alle podia waarvan de werkgever lid is van de WNPF. Dit zijn podia die zich voornamelijk richten op popmuziek.

Cao Nederlandse Podia

Cao Nederlandse Podia is de cao die wordt gehanteerd door de werkgevers die aangesloten zijn bij de Kring Werkgeverszaken. Deze cao richt zich met name op de werknemers in dienst van het podium of de schouwburg. Ben je lid van de Kunstenbond en hanteert jouw werkgever de Cao Nederlandse Podia? Dan heb je recht op een extra eindejaarsuitkering van 0,5% van je salaris. In deze cao vind je ook een afspraak over minimumtarieven voor zzp-ers.

Cao Nederlandse orkesten

De Cao Nederlandse Orkesten is geldig van 1 oktober 2023 tot en met 31 juni 2024.

Cao Nationale Opera & Ballet

Cao Nationale Opera & Ballet is een zogenaamde bedrijfs-cao die alleen geldt voor de werknemers die werkzaam zijn bij de Nationale Opera & Ballet, met uitzondering van de balletdansers (die vallen onder de Cao Toneel en Dans).

Cao Metropole orkest

Medewerkers van het Metropole Orkest die lid zijn van de Kunstenbond hebben in december ingestemd met de nieuwe cao oktober 2023 t/m mei 2024. Je vindt hem hier.

CAO LKCA

De cao LKCA is de cao van het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Kunstenbond en LKCA hebben een akkoord bereikt voor de cao LKCA 2023-2026. Hierin wordt verwezen naar de vorige cao, deze vind je ook als download op deze pagina.

CAO Drama & Dance

Kunstenbond & NAPK negotiated this agreement. This agreement aims to offer clarity and support to employees and employers, as well as flexibility and a basis for customisation.

This CAO includes a new job and salary matrix, with result-oriented job descriptions.

Cao Kunsteducatie

Cao Kunsteducatie is een cao die geldt voor de werknemers in dienst van (geprivatiseerde) muziekscholen en centra voor de kunsten.

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!