Wat is een CAO?

In de cao maken we afspraken over arbeidsvoorwaarden. En dat is nodig ook. Want salarissen, vergoedingen en arbeidstijden staan vaak erg onder druk in onze sector en de onderhandelingspositie van kunstenaars en creatieven is relatief zwak. Lees hier alles wat je moet weten over cao’s en wat ze voor jou kunnen betekenen.

Rekentool: van CAO naar zzp tarief

Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst ontwikkelden Kunstenbond en Platform ACCT een rekentool.

Bekijk hieronder al onze CAO’s

Heb je verder nog vragen over jouw cao?

Neem dan contact op met
info@kunstenbond.nl.
Daar wordt jouw vraag doorgestuurd aan de juiste belangen behartiger die er zo snel mogelijk op terug komt.

Actueel

CAO Stichting Omroep Muziek

Wat is een CAO en waarom is deze zo belangrijk

https://youtu.be/hJA0r6ZPzVk

CAO Sociaal Fonds Podiumkunsten

Op 17 december 2020 hebben de sociale partners, bestaande uit Kunstenbond, FNV Media & Cultuur, VvNO en de NAPK een one-issue CAO getekend. Die CAO is via de onderstaande link te downloaden.

CAO Vrije Theaterproducenten

Cao VVTP is de one-issue cao die zich richt op de werknemers met een tijdelijk dienstverband bij de Vrije Theater Producenten. Deze cao is in 2017 afgesloten met de afspraak om op termijn tot een volwaardige cao voor de werknemers die in dienst zijn bij één van de vrije theaterproducenten te komen.

CAO Toneel en Dans

Cao Toneel en Dans is de cao die geldt voor alle toneel en dansgezelschappen in Nederland. Ongeacht of de werkgever lid is van de NAPK.

CAO Remplaçanten

De nieuwe cao remplaçanten is een feit. De cao is van kracht per 1 april 2020, de afspraken die erin staan gelden echter met terugwerkende kracht vanaf januari 2020.

CAO Paradiso

Cao Paradiso is een bedrijfs-cao die alleen geldt voor de werknemers in dienst bij Paradiso Amsterdam

CAO Nederlandse poppodia en festivals

Cao Nederlandse Poppodia en -Festivals is de cao die zich richt op alle podia waarvan de werkgever lid is van de WNPF. Dit zijn podia die zich voornamelijk richten op popmuziek.

CAO Nederlandse podia

Cao Nederlandse Podia is de cao die wordt gehanteerd door de werkgevers die aangesloten zijn bij de WNP. Deze cao richt zich met name op de werknemers in dienst van het podium of schouwburg. In deze cao vind je ook een afspraak over minimumtarieven voor zzp-ers.

CAO Nederlandse orkesten

CAO Nationale opera en ballet

Cao Nationale Opera en Ballet is een zogenaamde bedrijfs-cao die alleen geldt voor de werknemers die werkzaam zijn bij de Nationale Opera en Ballet met uitzondering van de balletdansers (die vallen onder de Cao Toneel en Dans).

CAO Metropole orkest

Medewerkers van het Metropole Orkest die lid zijn van de Kunstenbond hebben in december ingestemd met de nieuwe cao 2020. Je vindt hem hier.

CAO LKCA

De cao LKCA is de cao van het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Kunstenbond en LKCA hebben een akkoord bereikt voor de cao LKCA 2019-2022. Hierin wordt verwezen naar de vorige cao, deze vind je ook als download op deze pagina.

CAO Drama & Dance

Kunstenbond & NAPK negotiated this agreement. This agreement aims to offer clarity and support to employees and employers, as well as flexibility and a basis for customisation.

This CAO includes a new job and salary matrix, with result-oriented job descriptions.

CAO Kunsteducatie

Cao Kunsteducatie is een cao die geldt voor de werknemers in dienst van (geprivatiseerde) muziekscholen en centra voor de kunsten.

Contact formulier

Word ook lid van de Kunstenbond!

  • Samen staan we sterk
  • We behartigen jouw belangen
  • We zorgen voor een goede cao
  • We bieden je rechtsbijstand
  • Antwoord op al je vragen