Op 17 december 2020 hebben de sociale partners, bestaande uit Kunstenbond, FNV Media & Cultuur, VvNO en de NAPK een one-issue cao getekend. Die cao is via de onderstaande link te downloaden.