Afspraken over 2020 en 2021

De cao Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021. Je vind deze ter download hieronder.

Kunstenbond is in gesprek met werkgevers en bibliotheken voor afspraken vanaf 1 juli 2021. Zie de basis van die onderhandelingen hieronder.

Cao Hoger Beroepsonderwijs

Deze cao geldt kunstvakdocenten op hbo opleidingen. De cao wordt onderhandeld door de onderwijsbonden. Je vindt hem hier. 

CAR UWO

Voor mensen die in loondienst zijn bij een gemeentelijke muziekschool geldt de Cao CAR UWO, de cao voor gemeentepersoneel. De cao wordt onderhandeld door FNV. Er zijn specifieke bepalingen voor ‘kunstzinnige educatie’. Je vindt ze hier.