Afspraken over 2023

De huidige cao Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Je vindt de salaristabellen ter download hieronder. De volledige cao-tekst volgt binnenkort.

Cao Hoger Beroepsonderwijs

Deze cao geldt voor kunstvakdocenten op hbo-opleidingen. De cao wordt onderhandeld door de onderwijsbonden. Je vindt hem hier. 

CAR UWO

Voor mensen die in loondienst zijn bij een gemeentelijke muziekschool geldt de Cao CAR UWO, de cao voor gemeentepersoneel. De cao wordt onderhandeld door FNV. Er zijn specifieke bepalingen voor ‘kunstzinnige educatie’. Je vindt ze hier.