Cao Nederlandse Podia is de cao die wordt gehanteerd door de werkgevers die aangesloten zijn bij de Kring Werkgeverszaken. Deze cao richt zich met name op de werknemers in dienst van het podium of de schouwburg.

Ben je lid van de Kunstenbond en hanteert jouw werkgever de Cao Nederlandse Podia? Dan heb je recht op een extra eindejaarsuitkering van 0,5% van je salaris.

In deze cao vind je ook een afspraak over minimumtarieven voor zzp-ers.