Cao Nederlandse Poppodia en -Festivals is de cao die zich richt op alle podia waarvan de werkgever lid is van de WNPF. Dit zijn podia die zich voornamelijk richten op popmuziek.

Vergoeding en verrekening Kunstenbond contributie

Voor werknemers die na 2021 in dienst treden, wordt het eerste jaar lidmaatschapscontributie vergoed door de werkgever. Download in oktober je jaaropgave in je persoonlijke Kunstenbondprofiel en stuur deze op naar je werkgever, zodat je de contributie terug kunt krijgen. In de daaropvolgende jaren kun je ook een deel van je contributie terugkrijgen (tot 40%, afhankelijk van je inkomen) door je jaaropgave naar je werkgever te sturen.