Cao Nederlandse Poppodia en -Festivals is de cao die zich richt op alle podia waarvan de werkgever lid is van de WNPF. Dit zijn podia die zich voornamelijk richten op popmuziek.

Vergoeding en verrekening Kunstenbond contributie: 

Vergoeding van het basislidmaatschap van de vakbond gedurende 1 jaar: deze regeling wordt voortgezet voor alle nieuwe werknemers die na 2021 in dienst treden van de werkgever. Uiteraard blijft het voor vakbondsleden mogelijk zijn/haar vakbondscontributie te verrekenen met het bruto salaris.