De cao LKCA is de cao van het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Kunstenbond en LKCA hebben een akkoord bereikt voor de cao LKCA 2023-2026. Hierin wordt verwezen naar de vorige cao, deze vind je ook als download op deze pagina.