Deze nieuwe afspraken zijn een grote stap in wat sinds jaar en dag een erg moeilijk onderhandelingstraject is. Alle wetgeving omtrent de WAB, wet arbeidsmarkt in balans, die sinds januari 2020 van kracht is, is doorgevoerd in de laatste cao’s. Dat wil zeggen dat remplaçanten een gelijke beloning krijgen als hun collega’s in vaste dienst.


Wat vooraf ging 

De remplaçanten cao van 2009 is per januari 2019 opgezegd door de vakbonden. Tijdens lange en zware onderhandelingen hebben de vakbonden de werkgevers herhaaldelijk gewaarschuwd dat de honoraria voor de remplaçanten al 10 jaar onveranderd vast stonden. De kloof tussen de salarissen van de orkestmusici en de remplaçanten bedroeg ten tijde van ontbinding zo’n 30 a 40 procent. Vanuit de gedachte ‘gelijk werk, gelijke lonen’ was dat niet langer acceptabel. Zie de volledige motivatie van Mark Gerrits, die destijds namens Kunstenbond/Ntb onderhandelde, in bijgevoegde document.

Voor januari 2019 zijn toen in anticipatie op verdere onderhandelingen tijdelijke afspraken vastgelegd. De cao die daarop volgde is vanaf februari 2019 van kracht en geldt tot 31 maart 2020. Deze cao is voorzien van een inlegvel dat artikel 4 moet verduidelijken.