Zzp’ers die werken voor toneel- en dansgezelschappen hebben met de cao Toneel en Dans een stok achter de deur in hun tariefonderhandelingen. Opdrachtgevers kunnen hen niet langer inhuren tegen bodemprijzen, de ondergrens staat nu vast op een bedrag dat minimaal 150% is van iemand in dezelfde functie in loondienst.

Hoe je als zzp’ers kunt uitrekenen wat jouw minimumtarief is, dat leggen we hieronder aan je uit.

De berekening is in beeld gebracht door Jasmijn de Nood, onder de afbeelding staat de berekening uitgeschreven. Het bestuur van de Kunstenbondvakgroep Theater en Dans heeft voor dansers zelfs een spiekbriefje gemaakt waarop het uurtarief, de dagprijs en uurprijs voor een voorstelling staan voorgerekend voor alle salarisstappen. 

Voor wie geldt dit minimumtarief? 

De Kunstenbond heeft in de cao Toneel en Dans minimumtarieven opgenomen voor zzp’ers. Deze cao is algemeen verbindend verklaard door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, wat wil zeggen dat alle werk- en opdrachtgevers in de sector toneel en dans, ofwel alle professionele producenten van toneel- of dansuitvoeringen, zich aan deze afspraken moeten houden.

NB: Het doet er niet toe of de producent lid is van NAPK of overheidssubsidie ontvangt.

NB: Minimumtarief is geen richtlijn!

Een minimum betekent niet meer of minder dan het woord al zegt. Als zzp’er in deze sector mag je nooit minder betaald krijgen dan het vastgestelde minimum. Meer is natuurlijk wel toegestaan en vaak zelfs broodnodig om tot een eerlijk tarief te komen.

Weigert jouw opdrachtgever het minimumtarief te hanteren?

Als jouw opdrachtgever zich niet aan de cao afspraken houdt, dan is die fout bezig! Als lid van de Kunstenbond meld je dit bij onze helpdesk, zodat wij jouw opdrachtgever hierop aan kunnen spreken.

Hoe bereken je het minimumtarief?

Volgens de cao Toneel en Dans werkt een werknemer 1720 uur per jaar op fulltime basis (artikel 22). Dat is ongeveer 143 uur per maand.

In het functieraster (bijlage 2a) zoek je de functie die het best overeenkomt met de jouwe.

Bereken het aantal ervaringsjaren dat op jou ban toepassing is.

In het loongebouw zoek je de schaal en trede die horen bij jouw functie en ervaring.

Daar vind je het loon dat zou gelden voor een werknemer.

Het maandloon deel je door 143 uren en dat geeft het uurloon aan dat je vervolgens vermenigvuldigt met 1,5 om er 150% van te maken

Je maakt de rekensom:

Maandloon / 143 uur x tenminste 150%=  Uurtarief zelfstandige. 

Voorbeeld berekening: Danser X

Voorbeeld: Een zelfstandige danser X is afgestudeerd in juli 2017 en wil diens dagprijs weten voor het seizoen 22/23:

Stap 1:  Functieraster en loongebouw.

Danser staat in functieschaal VID.

Stap 2: Inschalen juiste salarisstap

In geval van afstuderen aan kunstvakopleiding is het afstudeerjaar het eerste ervaringsjaar. Als je autodidact bent, dan bereken je vanaf het moment dat je professioneel aan de slag bent.

Voor danser X geldt: Gewenste seizoen= 22/23 minus afstudeer seizoen van 16/17= 6 jaren= trede 5.

Trede 0= 17/18, trede 1= 18/19, trede 2= 19/20, trede 3= 20/21, trede 4= 21/22, trede 5 = 22/23.

Stap 3: Uitrekenen!

Formule: Maandloon/uren x tenminste 150%= 3028/143 uren x tenminste 150%= tenminste € 31.76 per uur

Dagprijs is dan x 8 uur= Tenminste € 254.09 per dag

Waarop is deze 150% gebaseerd? 

Het minimumtarief is ingevoerd om te voorkomen dat freelancers nog voor bodemprijzen aan het werk gaan. De mogelijkheid om mensen in te huren onder het cao-loon bleek een perverse prikkel voor werkgevers om mensen zo weinig mogelijk te betalen en werkte zo schijnzelfstandigheid in de hand.

De 50% boven op het salaris van een vergelijkbare functie die is afgesproken, komt ongeveer op hetzelfde neer als de extra kosten die een werkgever heeft aan sociale verzekeringen en secundaire arbeidsvoorwaarden voor diens werknemers.

Helaas zijn verzekeringen tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers veel duurder dan voor werkgevers. De 50% dekt deze extra’s voor een zzp’er niet of nauwelijks.

De Kunstenbond ziet dit minimumtarief als een eerste stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet.

Hoe kan de Kunstenbond zzp’ers helpen om eerlijk betaald te worden?  

Heb vóór een contractbespreking jouw gewenste tarief paraat en spreek dat tarief altijd uit naar je opdrachtgever, ook als je bij jezelf onderhandelingsruimte voelt. Vind je het moeilijk om te bepalen wat jouw ideale tarief is? Ga eens aan de slag met onze tariefchecker. De tariefchecker zet je aan het denken over zaken die je als zzp’er vaak vergeet mee te nemen in je tarief, zoals vakantiedagen.

Onderhandel over het tarief, neem niet zomaar genoegen met het minimum. Alleen zo zorg je ervoor dat je opdrachtgever bewust ervan is dat het minimum eigenlijk niet volstaat.

Accepteer nooit, maar dan ook nooit, minder dan het minimum. Word je hiermee afgescheept terwijl je opdrachtgever onder de cao Toneel en Dans valt? Als lid van de Kunstenbond kun je bij ons terecht met dit soort klachten, wij confronteren jouw werkgever hiermee.

Toets je contract: ben jij zelfstandige voor de wet? Of is er eigenlijk sprake van een dienstverband? Zelfstandig of schijnzelfstandig? Toets je contract. Blijkt er sprake van een dienstverband? Kaart het aan bij je opdrachtgever en/of neem contact op met de Kunstenbond.

Staar je niet blind op de voordelen van zelfstandig ondernemerschap, als er voor jouw werkzaamheden ook een functie in loondienst bestaat. Wanneer je als zzp’er blijft werken voor minimumtarieven, dan ben je on the long run (of als er iets misgaat) in loondienst misschien beter af.

De Kunstenbond blijft strijden voor betere betaling voor iedereen in de sector, zowel de lonen van werknemers als de relatieve opslag voor zzp’ers moeten omhoog.

 

 

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!