Waarom een richtlijn kunstenaarshonoraria?

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Initiatiefnemers van de richtlijn zijn Kunstenbond, Platform Beeldende Kunst, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en De Zaak Nu. De richtlijn is een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.

Checklist als basis voor honorariumrichtlijn

Om maar eens te zien waar je allemaal aan moet denken bij het bepalen van je honorarium is deze checklist opgesteld. Omvangrijk maar niet eens volledig.

Rekentool honorariumrichtlijn

Via onderstaande button kun je met de eenvoudige rekentool uitrekenen wat jij minimaal moet vragen (of betalen) voor een werk of tentoonstelling.