gedegen onderbouwing ontbreekt in reactie

Op 5 juli verstuurde de Kunstenbond, samen met negen gedupeerde leden, een aansprakelijkstelling naar de Staat waarin de onevenredige schade die zzp’ers tijdens de coronacrisis hebben geleden, uitgebreid uiteen wordt gezet. In die sommatie wordt zorgvuldig onderbouwd hoe de Nederlandse overheid deze groep, die door de aard van de maatregelen en gebrek aan passende steun dubbel is benadeeld en door de Staat in de steek is gelaten. De Kunstenbond is dan ook teleurgesteld in de reactie van de landsadvocaat, die namens de Staat optreedt in juridische procedures. Die wijst de aansprakelijkheid namelijk af zonder al teveel in te gaan op de feiten.

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Dat zzp’ers onevenredig zijn getroffen tijdens de crisis is al lang aangetoond, onder meer in 2021 door de Boekmanstichting. Cijfers die over dit onderwerp worden gepubliceerd liegen er niet om: flexibel werkenden en zzp’ers vingen financieel gezien de grootste klappen van de crisis op. Bovendien was de unieke en zwakke arbeidsmarktpositie van zzp’ers zelfs vóór corona al bekend bij de staat; de sociaaleconomische raad adviseerde immers al in 2016 dat de overheid haar verantwoordelijk moest nemen en in moest grijpen. Ondanks al deze signalen is het beleid hier niet op aangepast. De afwijzende en ontkennende reactie van de staat, die hier in het belang van de zaak niet concreter gedeeld kan worden, wekt dan ook verbazing.

Kunstenbond stapt naar de rechter

Met de afwijzing gooit de Staat de deur dicht voor een verdere dialoog over mogelijke compensatie voor culturele zzp’ers. De Kunstenbond ziet zich dan ook genoodzaakt om naar de rechter te stappen. De afwijzing van de staat bevat meer dan genoeg aanknopingspunten om de dagvaarding verder mee in te kleden, dus wij gaan strijdbaar verder.

De Kunst Klaagt Aan

Gedupeerde zzp’ers en flexibel werkenden, of ze nou lid zijn van de Kunstenbond of niet, worden aangemoedigd om hun schade te delen via www.kunstklaagtaan.nl. Hoe zichtbaarder de schade, hoe duidelijker onze claim namelijk wordt. Wij gaan in elk geval verder met vechten voor de werkenden in de sector.

 

Lees verder in de Volkskrant: Kunstenbond sleept Rijk voor rechter vanwege coronaverliezen zzp’ers in cultuursector

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!