De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven; het beroepsverbod dat voor sommige creatieve professionals twee jaar lang gold is voorbij. Maar voor grote groepen freelancers in de sector zijn de puinhopen van de pandemie nog lang niet geruimd en is herstel zonder aanvullende steun bijna ondenkbaar.

Nu politiek en de sector de blik vooruit hebben gericht, mag de problematiek van deze mensen niet ondersneeuwen. Er moet een vangnetregeling komen voor zzp’ers die niet op andere manieren bereikt worden door noodsteun.

Op 10 maart gaat staatssecretaris Uslu met de Tweede Kamer in gesprek over het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector en over de garantieregeling evenementen. Met deze brief legt de taskforce culturele en creatieve sector haar prioriteiten voor aan de kamer. De Kunstenbond hamert er binnen de taskforce en daarbuiten op dat er meer en passende compensatie voor creatieve freelancers moet komen.

Onrechtvaardige uitsluiting van noodsteun

Freelance creatieve professionals maken haast geen aanspraak op directe generieke noodsteun. Als ze geluk hebben krijgen ze een uitkering op bijstandsniveau. Het verschil met de behandeling van grotere ondernemers en hun werknemers is stuitend.

Morele verplichting: zorg voor je mensen

Het kabinet heeft een morele plicht om te zorgen voor haar burgers. In deze plicht is ze tijdens de coronacrisis zwaar tekortgeschoten, vooral jegens zzp’ers en creatieve freelancers. Voor deze zzp’ers, die vaak al twee jaar hebben ingeteerd op spaargeld en geen oudedagsvoorziening meer over hebben, is de schade gigantisch.

Grote vergeten groep

Er is in de  sector en de politiek begrip voor de kwetsbare positie van de zzp’er. Dat blijkt onder meer uit het herstelplan van de taskforce culturele en creatieve sector en deze brief van staatssecretaris Uslu. Met de laatste sectorspecifieke steunpakketten heeft men geprobeerd hieraan tegemoet te komen. Bijvoorbeeld via makersfondsen en met de suppletieregeling. Maar voor grote delen van de zzp’ers bieden deze regelingen geen soelaas. Bijvoorbeeld omdat ze in de beperkte mogelijkheden die golden te midden van corona (waar de suppletieregeling ontstond) geen boekingen bij professionele podia hadden staan, of omdat opdrachtgevers ervoor kozen om opdrachten de verplaatsen in plaats van te annuleren.

Compensatie freelancers noodzakelijk

De Kunstenbond vindt de buitensluiting van freelancers in de steunmaatregelen onrechtvaardig. Met het belastinggeld van ons allemaal worden alleen de sterke schouders ondersteund, de kwetsbaardere groepen worden vergeten. Er moet passende compensatie komen voor freelancers die getroffen zijn door coronamaatregelen. Het inrichten van een vangnetregeling is in dat kader een logische stap.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!