Sinds bekend is dat de coronamaatregelen verzwaard worden, stromen annuleringen weer binnen bij de freelancers in de culturele en creatieve sector. Deze groep maakt nauwelijks aanspraak op generieke noodsteun en specifieke steun voor de sector druppelt niet door in de keten.

Met de Creatieve Coalitie doen we nu opnieuw een oproep aan de politiek: realiseer aanvullende steun voor freelancers die te maken krijgen met corona-annuleringen. Deze oproep voor een vangnetregeling voor freelancers is medeondertekend door de taskforce culturele en creatieve sector.

Vangnet annuleringen

Als aanvulling op de garantieregelingen voor evenementen moet er een compensatie beschikbaar komen voor freelancers wiens opdrachten geannuleerd worden vanwege coronabeperkingen. Een concept uitwerking stuurden we mee met de brief.

generieke steun herinvoeren en aanpassen

In dezelfde brief doen pleiten ervoor om Tozo, Tonk TVL en NOW opnieuw in te voeren en op pijnpunten (zoals partnertoets) aan te passen.