Vandaag hebben de Kunstenbond, de NVPI (de brancheorganisatie voor platenmaatschappijen) en Sena (collectieve beheersorganisatie voor naburige rechten) hun handtekening gezet onder een nieuwe regeling die ervoor zorgt dat sessiemuzikanten een extra vergoeding kunnen krijgen wanneer zij meewerken aan producties die in een jaar meer dan een miljoen keer gestreamd worden. Afgesproken is dat Sena de uitbetaling van deze vergoeding op zich neemt.

Achtergrond VAN DE NIEUWE REGELING

NVPI en de vakgroep Muziek (Ntb) van de Kunstenbond zijn al jaren in gesprek om meer afspraken te maken in de sector. In de afgelopen jaren leidde dat tot gezamenlijke aanbevelingen voor artiestencontracten, licentiecontracten en een modeltekst voor een overeenkomst met sessiemusici.

Nu kunnen we daar dus deze regeling voor een collectieve vergoeding voor sessiemuzikanten aan toevoegen. Het gaat specifiek om Nederlandse producties die in een jaar meer dan een miljoen keer gestreamd worden (ook wel aangeduid als ‘bestsellers’). Lees hier meer over de context en de invulling van de regeling. Onze leden hebben eerder akkoord gegeven op de regeling. Nu is de afspraak ook ondertekend. 

wat betekent dit nu concreet voor een individuele Sessiemuzikant?

Op basis van cijfers van marktonderzoeksbureau GfK over eerdere jaren voldoen jaarlijks ongeveer 1200 tracks aan het criterium van minimaal 1 miljoen streams op de Nederlandse digitale markt. Niet op al deze tracks spelen sessiemusici mee. De aanvullende vergoeding zou (afhankelijk van het aantal plays) voor individuele sessiemusici naar schatting uiteenlopen tussen €30 (bij 1 miljoen streams binnen een jaar) en ruim €1000 per track (bij tracks die in een jaar de Diamanten-status bereiken).  Bij deze schatting is uitgegaan van 4 sessiemusici op een track, dit kan uiteraard per track verschillen. Daarnaast moeten we benadrukken dat dit schattingen zijn op basis van de ons bekende cijfers en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

HOE NU VERDER?

Deze regeling is de eerste collectieve vergoedingsafspraak voor zzp’ers in de culturele sector die is onderhandeld door een vakbond; in het verleden werd immers door de Nederlandse mededingingsautoriteit verboden om buiten collectief beheer (zoals Sena, Buma en Norma) prijsafspraken te maken voor zzp’ers. Een situatie die na onder meer jarenlange lobby van Kunstenbond gewijzigd is. Met de instemming van Kunstenbondleden is dus een belangrijkste eerste stap gezet naar verdere verbetering van de positie van musici en andere zzp’ers in de sector.

Naast de afspraken over sessiemusici willen wij ook nieuwe afspraken maken voor hoofdartiesten. Helaas bleek het daarbij (nog) niet mogelijk tot een concreet akkoord over eerlijke beloning te komen. Wij onderzoeken momenteel andere wegen om de situatie ook voor hoofdartiesten te verbeteren. Stay tuned.

Foto boven: vlnr Ronald Gijsbertsen (directeur Kunstenbond) en Anne de Jong (directeur NVPI)

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle werkenden, zzp en loondienst.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en in de politiek. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor collectieve afspraken

Goede collectieve afspraken zijn, zeker als je in de culturele en creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering. We sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgevers.

4.We bieden je JURIDISCHE HULP als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.