Staatssecretaris Uslu van cultuur en media heeft de benarde positie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector goed op haar vizier én wil graag samenwerken aan een oplossing. Dat blijkt uit haar debuut in de Tweede Kamer en uit de samenwerking die we met haar onderhouden via de taskforce.

Op 8 maart had de taskforce culturele en creatieve sector een goed gesprek met de staatssecretaris. We bespraken onder andere het belang van een vangnetregeling die we ook met de taskforce bepleiten, voor zzp’ers uit onze sector die bij de steunpakketten buiten de boot vallen.

Ook in het Tweede Kamerdebat op 10 maart ging het over de benarde positie van zzp’ers door de coronacrisis. Staatssecretaris Uslu stelde zich hier wederom op als bondgenoot van zzp’ers in de sector. Tegelijkertijd zag ze ook de ingewikkeldheid van een vangnetregeling en gaf ze aan dat een vangnetregeling vanuit OCW eigenlijk niet zo heel snel te organiseren is.

De  staatssecretaris gaf vervolgens aan dat ze met de taskforce en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil gaan kijken naar de mogelijke manieren om de positie van freelancers structureel te verbeteren. Het debat van 10 maart wordt 29 maart voortgezet in de Tweede Kamer. En over het herstelplan volgt ook nog een debat later dit voorjaar. De Tweede Kamer houdt de vinger aan de pols.

De Kunstenbond blijft met de taskforce de komende periode in nauw overleg met de staatssecretaris. Herstel na corona en een duurzame toekomst voor de hard getroffen groep freelance werkenden heeft voor de Kunstenbond topprioriteit.