De Taskforce culturele en creatieve sector waarschuwt echter: alloceer deze financiële middelen concreet, anders weet de sector niet waar zij aan toe is in deze onzekere tijden.

Door de nasleep van de coronacrisis en de astronomisch gestegen (energie-)lasten staan veel culturele organisaties namelijk op omvallen. Met name de lokale en regionale culturele infrastructuur leiden gevaar. De Taskforce culturele en creatieve sector doet daarom in een brief een drieledige oproep aan gemeente- en provinciebesturen, aan de staatssecretaris en aan de Tweede Kamer en stelt een aantal concrete maatregelen voor:

 • Ken energiecompensatie toe aan organisaties die hard worden getroffen door stijgende (energie)lasten. Stel deze maatregel beschikbaar aan de gehele keten, zodat ook ongesubsidieerde instellingen ervan profiteren;
 • Kom met volwaardige loon- en prijsindexatie voor de culturele infrastructuur. Bij gemeenten is de
  aangekondigde subsidie-indexatiecijfers namelijk ver onder het niveau van de kerninflatie;
 • Richt een landelijk noodfonds op voor culturele organisaties die
  belangrijke schakels zijn in het cultuurbestel, maar die vanwege een combinatie van sterk
  stijgende kosten en uitgeputte weerstand failliet dreigen te gaan;
 • Maak afspraken tussen de culturele sector en Rijk, provincies (IPO) en gemeenten (VNG)
  over het weerbaar maken en houden van de culturele keten. Koppel dit aan fair practice-afspraken binnen de sector zelf

Lees de volledige brief via de knop hieronder.