NIEUWE AANBEVELINGEN BINNEN DRIE PIJLERS

De aanbevelingen uit de nieuwe handreiking ‘Cultuurverandering op de werkvloer’ hebben betrekking op drie pijlers, die alle drie moeten worden aangepakt om grensoverschrijdend gedrag binnen een organisatie het hoofd te bieden: de omgangscultuur, de organisatiestructuur en het ondersteunende systeem. Met dat laatste wordt de infrastructuur voor het omgaan met incidenten en meldingen bedoeld. Denk daarbij aan de aanstelling van een vertrouwenspersoon en het protocol dat volgt op een melding. Deze maatregelen zouden moeten gelden voor iedereen binnen een organisatie, ongeacht het soort contract. Uitzendkrachten en zzp’ers moeten dus net zo makkelijk naar de vertrouwenspersoon kunnen stappen als iemand in vaste dienst. Je leest hier meer over de adviezen uit de nieuwe handreiking. De handreiking is hier te downloaden.

cultuuromslag weer een stap dichterbij

De Kunstenbond onderschrijft de adviezen van de Commissie Hamer en is blij met dit signaal naar werkgevers. Wanneer organisaties adequate handvaten aangereikt krijgen om misstanden op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken, wordt waarschijnlijker dat zij dit ook zullen doen – én kunnen zij makkelijker worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid . Deze nieuwe handreiking is dus weer een belangrijke stap naar de bescherming van álle werkenden.

Wat doet de Kunstenbond?

Als je in de cultuursector werkt en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, kun je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Mores. Dat kan ook als je alleen omstander was. Op basis van jouw wensen staan ze je bij – als je alleen over je ervaring wilt praten, maar ook als je advies wilt over vervolgstappen.

Als lid van de Kunstenbond kun je daarnaast altijd terecht bij onze helpdesk met vragen of klachten over ongewenste arbeidsomstandigheden, individuele problemen met je werk- of opdrachtgever of als er op jouw werkvloer structureel een onveilige sfeer is. De Kunstenbond heeft juristen in dienst die je kunnen bijstaan. Wij hebben de expertise en het netwerk om voor jou in de bres te springen en echt iets te veranderen. Neem dus contact op met onze helpdesk en we maken er werk van.

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!