Op Internationale Vrouwendag staat de Kunstenbond stil bij het volgende: Wat gendergelijkheid op de arbeidsmarkt betreft is er in Nederland werk aan de winkel. Grensoverschrijdend gedrag en oneerlijke betaling zijn daarin niet twee losse fenomenen, maar kanten van dezelfde medaille. Wie immers werkt onder onzekere contracten en voor te weinig geld, is kwetsbaarder voor allerlei soorten machtsmisbruik.

Geen open gesprek zonder fair pay

Dat is ook de conclusie van het rapport Over de Grens dat de Raad voor Cultuur afgelopen zomer publiceerde. De zichtbare problematiek is bovendien slechts ‘het topje van de ijsberg’, stelt de raad in het onderzoek. Een belangrijke aanbeveling die de raad in het rapport doet, is het voeren van “een open gesprek” over ongelijkheid en ongewenst gedrag op de werkvloer. O.a. de Kunstenbond stelt echter dat de positie van veel werkenden in onze sector té kwetsbaar is, en de machtsongelijkheid dus te groot, om zo’n gesprek op gelijke voet te kunnen voeren. Daarom formuleerden we als reactie op het rapport een aantal aanvullende aanbevelingen, die je onderaan dit bericht kunt downloaden.

Gedegen cijfers zijn nodig voor succesvol beleid

Hoewel diversiteit en inclusie behoren tot een belangrijk streven van onze sector en het gebrek aan inclusie als een hardnekkig, aan grensoverschrijdend gedrag gerelateerd probleem wordt geduid door de RvC, zijn er geen cijfers beschikbaar die genderongelijkheid op dit gebied aantonen. Zonder zulke cijfers kunnen beleidsdoelen, zoals die van Staatssecretaris Uslu om discriminatie in de cultuursector te bestrijden, niet gestaafd worden.

De cijfers die er wél zijn, liegen er niet om: Women inc. toonde vorig jaar aan dat mannen in de kunst 50% meer verdienen dan niet-mannelijke collega’s. Onderzoek binnen de cultuursector in België wees daarnaast uit dat driekwart van de vrouwen in de cultuur- en mediasector wel eens te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Hoewel soortgelijke cijfers dus over Nederland ontbreken, stelde de Raad voor Cultuur afgelopen zomer dat er “weinig reden om aan te nemen is dat dit in Nederland anders is”. Om het probleem effectief het hoofd te bieden, is onderzoek over de relatie tussen gender en grensoverschrijdend gedrag ook hier nodig. Een andere aanbeveling die we deden, is dan ook om intersectioneel onderzoek te doen naar financiële en maatschappelijke ongelijkheid in onze sector.

Het globale advies van de Raad voor Cultuur onderschrijven we hoe dan ook. Dat luidt: doorbreek het zwijgen en investeer in een structureel betere positie voor zzp’ers. Daar is echter geld voor nodig, en politieke daadkracht. De Kunstenbond blijft de politiek dan ook oproepen om te gaan staan voor álle werkenden in de cultuursector.

Heb jij te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag? Trek dan aan de bel. Leden van de Kunstenbond kunnen terecht bij de juridische helpdesk.

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!