Ruim een jaar geleden werd Mariëtte Hamer aangesteld als onafhankelijk Regeringscommissaris met als aandachtsgebied seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In die rol voorziet zij het kabinet gevraagd en ongevraagd van advies over de aanpak om aanjager te zijn van een cultuurverandering. Met de publicatie van deze handreiking richt zij zich tot werkgevers en spoort zij hen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van onveilige situaties op de werkvloer. Ook gaat de handreiking in op mogelijkheden om met meldingen van grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

De aanbevelingen

Om tot een bevredigende, menselijke en rechtmatige afhandeling te komen, worden werkgevers aangespoord om te zorgen dat er een plan klaarligt om te handelen bij meldingen. Dit omvat niet alleen het opstellen van een gedragscode en een meldprotocol, maar bijvoorbeeld ook het investeren in kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag door hoger management, leidinggevenden en vertrouwenspersonen. Vervolgens moet een passende opvolging gekozen worden – van een correctief gesprek tot mediation of onderzoek – die zorgvuldig uitgevoerd wordt, waarna het proces geëvalueerd wordt.

de verantwoordelijkheid van de werkgever

De Kunstenbond ziet deze handreiking als een sterk signaal richting werkgevers: neem je verantwoordelijkheid om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door je werkomgeving hierop in te richten, en neem passende stappen wanneer een melding gedaan wordt.

Een cul­tuur­ver­an­de­ring is hard nodig. Deze handreiking is een eerste stap naar be­leid (en hand­ha­ving daar­van) dat wer­ken­den in kwets­ba­re po­si­tie be­schermt. Hier lees je meer over ri­si­co­fac­to­ren en de plich­ten van werk­ge­vers.

Wat de Kunstenbond voor je kan doen

Als je slachtoffer of omstander bent van ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag, kun je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Mores. Op basis van jouw wensen staan ze je bij – als je alleen over je ervaring wilt praten, maar ook als je advies wilt over vervolgstappen.

Als lid van de Kunstenbond kun je ook altijd terecht bij onze helpdesk met vragen of klachten over ongewenste arbeidsomstandigheden, individuele problemen met je werk- of opdrachtgever of als er op jouw werkvloer structureel een onveilige sfeer is. De Kunstenbond heeft juristen in dienst die je kunnen bijstaan. Wij hebben de expertise en het netwerk om voor jou in de bres te springen en echt iets te veranderen. Neem contact op met onze helpdesk en we maken er werk van.

De Kunstenbond gaat de komende tijd vaker publiceren over de verantwoordelijkheid van werkgevers en de rechten van werkenden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven.