Veel freelancers en zzp’ers in de culturele en creatieve sector vallen bij de corona steunpakketten buiten de boot. Kunstenbond heeft met de Creatieve Coalitie en de taskforce culturele en creatieve sector een oproep gedaan aan politiek Den Haag om een vangnetregeling in te richten die deze kwetsbare groep passend compenseert voor de geleden schade door het voor lage tijd geldende beroepsverbod.