Bij veel freelancers stromen de annuleringen binnen voor opdrachten die gepland stonden in de resterende zomermaanden en het najaar van 2021. Naar aanleiding van het abrupte terugdraaien van de versoepelingen op 10 juli, zijn de garantieregelingen voor evenementen en poppodia opgerekt om de schade voor alle ketens in de culturele en creatieve sector te beperken. Veel freelancers zijn bang alsnog aan het kortste eind te trekken, omdat voorzichtige opdrachtgevers pandemieclausules in hun contract hebben opgenomen.

Kunstenbond staat op voor deze freelancers. Namens de Creatieve Coalitie trok Kunstenbond aan de bel in Den Haag en we kregen bevestiging uit eerste hand: de garantieregeling dekt ook de kosten voor gedupeerde artiesten en freelancers.

100% subsidiabel, ook met pandemie clausule

“Een organisator die overheidssubsidie niet doorbetaalt aan zijn leveranciers gaat in tegen de geest van de regeling.” aldus het ministerie van OCW. Nu de regeling is uitgebreid van 80% naar 100% vergoeding van de gemaakte kosten, betekent dit dat een organisatie die gebruik kan maken van de Garantieregeling Evenementen het zzp contract volledig moet kunnen betalen.

Daarnaast bevestigt OCW dat dit óók geldt wanneer in het contract kosteloze annulering is afgesproken. Ook die kosten van de zzp’er kunnen worden betrokken bij de totale claim van de organisatie in de Garantieregeling Evenementen.

factureren bij annulering

Zzp’ers met én zonder annuleringsbepaling moeten dus gewoon hun factuur sturen voor geannuleerde werkzaamheden die tot 13 augustus plaatsvinden (N.B: voor meerdaagse evenementen is de regeling vier weken langer open). Na uitbreiding van de noodsteun komen meer organisaties in aanmerking voor een subsidieregeling dan voorheen het geval was.

Denk jij dat jouw opdrachtgever in aanmerking komt voor een subsidie regeling en betaalt deze alsnog jouw factuur niet? Dan wil de Kunstenbond dat heel graag weten, zodat wij actie kunnen ondernemen.

Onzekerheid over najaar

Ondanks het uitbreiden van de regeling en de bevestiging dat freelancers ook hieruit betaald kunnen worden, is er voor na 13 augustus nog een hoop onduidelijk. Veel organisatoren trekken uit onzekerheid de stekker vast uit hun evenement dit najaar. Immers: het kabinet kan nu wel zeggen dat het na 13 augustus beter wordt, maar we hebben allemaal gezien hoe snel dit kan veranderen. In de cultuursector, waar tours lang van te voren worden gepland en weken wordt gebouwd aan installaties en decor, is perspectief of middellange termijn broodnodig.

Laat ons weten hoe het zit

Kunstenbond staat met de Creatieve Coalitie op voor kunstenaars, artiesten, freelancers en kleine ondernemers in de hele culturele keten. Dat ook de nieuwe restricties ons niet in de koude kleren gaan zitten spreekt voor zich. Wij hebben harde cijfers nodig om het collectieve probleem aan te tonen. Help je mee door input te leveren in ons onderzoek naar de inkomenspositie van werkenden in de culturele en creatieve sector zonder vaste baan?