Toen een paar weken geleden door onze ministerpresident werd aangekondigd dat alles weer open mocht, werd door de cultuursector én de maatschappij plotseling weer een beroep gedaan op artiesten, zzp’ers, crew. Nu Rutte de versoepelingen weer terugdraait worden freelancers en kleine ondernemers hard geraakt.

laat ons niet vallen

We mochten weer open! Er werd een dringend beroep gedaan op mensen die al bijna anderhalf jaar hun beroep in de cultuur niet meer hadden uitgeoefend en hun brood inmiddels elders verdienden. Veel creatieve professionals hebben hun vervangende banen beëindigd om gehoor te geven aan de behoefte die Nederland massaal voelde, om weer geprikkeld en vermaakt te worden door creatief talent, om te dansen, om ons te verwonderen.

Nu de boel wederom wordt dichtgegooid, en boekingen geannuleerd of on hold gezet, slaat de wanhoop echt toe. We kunnen niet nog een paar maanden zonder inkomen. De reserves waren na een jaar corona al lang en breed op en de steunmaatregelen bereiken freelancers onvoldoende. Eerlijke verdeling van noodsteun binnen de sector is tot op heden niet mogelijk gebleken.

Nodig: aanvullende, passende steunmaatregelen freelancers

Veel werkenden in de cultuursector kunnen geen aanspraak maken op generieke noodsteun zoals tozo en tvl. Nu versoepelingen zijn teruggetrokken en nieuwe maatregelen dreigen is het einde van de inkomstenderving voor hen niet in zicht. Er moet voor deze groep werkenden een passende oplossing komen.

In deze brief aan politiek Den Haag doen we met de Creatieve Coalitie een dringende oproep: Aanvullende en  passende steunmaatregelen, die direct bij de werkenden in de sector terechtkomen is echt nodig.

Anders worden de zzp’ers en flexwerkers opnieuw het kind van de rekening.