Na veel commotie, een kort geding dat werd aangespannen door woedende evenementen organisaties en brandende brieven van onder anderen de taskforce heeft het kabinet besloten de organisatoren van evenementen tussen 10 juli en 13 augustus, die plotseling alsnog gecanceld moesten worden, tegemoet te komen.

Met de Creatieve Coalitie starten we een onderzoek naar de impact van deze maatregelen op de flexibel werkenden in de sector. Doe hier aan mee en help ons aan concrete cijfers.

garantieregeling verruimd

De garantieregeling evenementen is beschikbaar voor organisatoren die aan een aantal voorwaarden voldoen. De regeling is dit voorjaar in het leven geroepen na aandringen van de Kunstenbond en de Taskforce, om organisatoren de kans te geven voorbereidingen te treffen, zonder zelf uiteindelijk het risico te dragen voor ontwikkelingen omtrent coronamaatregelen. De regeling wordt (onder voorbehoud van goedkeuring EU) op een paar punten verruimd:

  • Evenementen organisatoren kunnen nu 100% van de gemaakte subsidiabele kosten vergoed krijgen.
  • De termijn van aanvragen is verruimd.
  • Er zijn meer kosten subsidiabel.

Belangrijk: Ook artiestenfees en contracten met freelancers zijn onderdeel van de garantieregeling. Voor een evenement dat hier gebruik van maakt, is annulering volstrekt geen reden niet uit te betalen.

Lees meer details in de berichtgeving van de Rijksoverheid.

aanvullende tegemoetkoming evenementen

Voor ondernemers die tussen wal en schip van de evenementen garantieregeling vallen, en dat zijn er nogal wat, wordt een financiële tegemoetkoming uitgedacht, blijkt uit de brief die Mona Keijzer, Staatssecretaris economische zaken, op 14 juli aan de Tweede Kamer stuurt.

“Het kabinet beoogt hiermee organisatoren van (veelal kleinere) evenementen in de periode tussen 10 juli en 13 augustus tegemoet te komen, zoals lokale (muziek)festivals en zomerfeesten.”

Meer hierover moet de komende weken nog duidelijk worden.

compensatie voor poppodia

Dat ook de poppodia gigantische schade oplopen door het wankelend crisisbeleid wordt ook erkend. Een passende oplossing wort in de komende weken bedacht, zo schrijft staatssecretaris Mona Keijzer in haar brief aan de kamer.

gecancelde artiesten en freelancers

Spannende tijden voor gecancelde artiesten, crew en freelancers die nu met handen in het haar en onbetaalde uitgaande facturen zitten. Organisatoren van evenementen die voor 13 augustus plaats zouden vinden, krijgen op korte termijn de mogelijkheid om tegemoetkoming aan te vragen. Hun prioriteit moet liggen bij het betalen van de mensen die voor hen zouden werken.

perspectief na 14 augustus zoek

Veel organisatoren zijn enorm geschrokken van deze bizarre wending in de coronamaatregelen. Soms trekt men nu al de stekker uit een evenement dat pas ruim na 13 augustus plaatsvindt. Deels omdat voorbereidingen nu al getroffen moeten worden, wanneer men geen aanspraak maakt op de garantieregeling is het risico te groot.

Voor artiesten en freelancers betekent dit ook dat de agenda van de zomer langzaam maar zeker weer leeg loopt. Een tegemoetkoming voor evenementen verderop in de zomer zou het probleem van de risico mijdende organisaties kunnen verhelpen. Een tegemoetkoming aan freelancers en kleine ondernemers is onontbeerlijk. Zij blijven klappen incasseren en vallen veelal buiten de boot van generieke maatregelen.

Er is nog veel werk aan de winkel.  We houden je op de hoogte.