Vorige maand presenteerde staatssecretaris Uslu van cultuur en media haar plan in hoofdlijnen voor de sector in 2022: Herstel, vernieuwing en groei worden hierin gekenmerkt als topprioriteit. De Kunstenbond herkent zich in de prioriteiten, maar ziet in de plannen geen concrete maatregelen terugkomen die echt leiden tot structurele verbetering van de arbeidsmarkt. De Kunstenbond stelt dat een verbetering van de positie van werkenden cruciaal is voor herstel van de sector. OCW moet nu extra middelen aanwenden om de positie van werkenden te verbeteren. Want ook in onze sector dient wat professioneel is gemaakt, professioneel betaald te worden.

Al sinds de bezuinigingen van Rutte 1 is het crisis in de cultuursector. De arbeidsmarktpositie van werkenden werd in 2016 door de SER en Raad voor cultuur als zorgwerkend gekarakteriseerd. De Kunstenbond legt voortdurend druk op werk en opdrachtgevers om de mensen die voor hun werken eerlijk te betalen en behandelen. Werk- en opdrachtgevers erkennen de noodzaak hiervan, maar verschuilen zich structureel achter gebrek aan financiële middelen.

De komende jaren kan er 170 miljoen euro extra in de culturele en creatieve sector geïnvesteerd worden. Dat is een hele hoop geld. De kaalslag die voormalig staatsecretaris Halbe Zijlstra ooit startte, wordt hiermee mede dankzij lobby van de Kunstenbond stukje bij beetje hersteld.

Op woensdag 15 juni wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de hoofdlijnen van Uslu. Haar plan is om verbetering van de culturele arbeidsmarkt goeddeels in de algemene hervormingen van de arbeidsmarkt van het kabinet te zoeken. Het kabinet wil af van de flexverslaving in meerdere sectoren en de positie van zzp’ers verbeteren, maar ook in de coalitieplannen ontbreekt het aan doeltreffende maatregelen. De Kunstenbond wilt dat de staatssecretaris hier zelf het voortouw in neemt. Door af te wachten wat het kabinet gaat doen, doet zij de specifieke kenmerken en problemen van de sector tekort. Er zijn bovendien al verschillende onderzoeken gedaan en rapporten verschenen over de staat van de arbeidsmarkt in onze sector, waar in verhouding een stuk meer mensen geen vast dienstverband hebben dan in andere sectoren.

Wat de Kunstenbond betreft is het eenvoudig: investeer nu in verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Bijvoorbeeld door een actieve stimulans voor een sociaal akkoord in de sector. In de brief die wij met de Creatieve Coalitie stuurden naar Kamerleden in de aanloop naar het debat op woensdag, staan onze aanbevelingen.