Het standaardcontract voor kortlopende opdrachten van musici en artiesten is bedoeld voor diegenen die een kortlopende overeenkomst aangaan met een bedrijf of een persoon in de uitoefening van een beroep en die geen gebruik wensen te maken van de artiestenregeling. (De overeenkomst is dus niet bestemd voor particuliere opdrachtgevers zoals dat vaak het geval is bij bruiloften en privéfeesten.)

Het standaardcontract was vanwege de Corona maatregelen van de afgelopen anderhalf jaar aan een update toe.

Wil je het contract downloaden voor eigen gebruik? Word lid of log in op de ledenomgeving via de rode button.

Vrijwaring bij quarantaine en nalatigheid opdrachtgever

In de update zijn clausules opgenomen waarbij je als opdrachtnemer gevrijwaard bent van claims als jezelf (of een van je medewerkers) corona hebt of in quarantaine moet en daardoor niet op kunt treden.

Ook kun je het optreden annuleren of opschorten als de van overheidswege verplichte en geadviseerde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 (of een vergelijkbare ziekte) niet worden nageleefd binnen de locatie waar het optreden zal plaats vinden. Het afgesproken bedrag is dan toch opeisbaar.

Corona niet langer overmacht

Nadrukkelijk is opgenomen dat Corona en de opgelegde overheidsmaatregelen geen overmacht opleveren en ook dat de opdrachtgever niet mag annuleren. (Voor de eerste lockdown kwam Corona uit het niets en was er bij annulering door de lockdown sprake van overmacht omdat het bij aangaan van de overeenkomst niet te voorzien was. Sindsdien is sluiting door Corona een van de bestaande risico’s.) Voorheen waren er in het contract annuleringsstaffels opgenomen. Daarin werd bepaald hoeveel procent van de afgesproken gage opeisbaar was bij annulering binnen welke termijn.


Staffels druisen in tegen doel garantieregeling

Opdrachtgevers kunnen aanspraak maken op steunmaatregelen die bedoeld zijn om o.a. hun zzp’ers  van te betalen, zoals de garantieregeling voor evenementenbranche. Vergelijkbaar met werknemers die gewoon het volle loon doorbetaald krijgen als de werkgever gebruik maakt van de NOW regeling.

In de praktijk echter stuit dat op problemen juist vanwege annuleringsstaffels die worden gebruikt in het evenementencircuit. De zzp’er/artiest heeft in dat geval (privaatrechtelijk) slechts recht op het afgesproken percentage en niet op het volle pond. Daarom zijn de staffels uit het contract verwijderd.

Afhankelijk is te groot voor zachte afspraken

Voor langlopende opdrachten kan het redelijk zijn dat er water bij de wijn wordt gedaan. Voor de ‘schnabbelaar’ echter is dat niet het geval. Een artiest die afhankelijk is van eenmalige optredens kan zich niet veroorloven dat een groot deel van zijn inkomen wegvalt vanwege een situatie als corona die al anderhalf jaar een duidelijk risico is. En zeker niet als zijn opdrachtgever voor het grootste deel kan rekenen op overheidssteun. Om de opdrachtnemer te beschermen is de modelovereenkomst daarom van ‘hardere’ clausules voorzien.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!