De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is beschikbaar voor organisatoren van evenementen die vanwege coronamaatregelen verboden zijn en waarvoor geen aanspraak gemaakt kan worden op de Garantieregeling Evenementen. De regeling geldt in ieder geval voor evenementen tot 1 september. Mocht er een verbodsuitbreiding komen die ook eendaagse festivals raakt, dan worden de gemaakte kosten vergoed.

Wij roepen organisatoren op om afspraken met freelancers en artiesten vast te leggen, zodat zij perspectief hebben op werk en inkomen. En mocht het gevreesde verbod er komen, ook zij mee kunnen delen in deze tegemoetkoming.

annuleren eendaagse events tot 1 september niet nodig

Tot 13 augustus werd een streep gezet door alle evenementen, voor de periode daarna en tot 1 september zijn alleen meerdaagse festivals verboden. Ook veel organisatoren van eendaagse festivals staken hun plannen, uit vrezen voor een uitbreiding van dat verbod. In deze brief aan de Tweede Kamer geven de ministeries EZK en OCW aan juist die organisatoren te willen stimuleren toch door te gaan met de voorbereidingen. Alle gemaakte kosten worden vergoed in het geval van annulering. Dat betekent dat je als freelancer of artiest er extra op gebrand moet zijn dat jouw afspraken die binnen deze periode vallen zo snel mogelijk vast komen te liggen. Houd onze fair practice checklist bij de hand als je argumenten nodig hebt voor een dergelijke eerlijke behandeling.

 

uitwerking aanvullende steun

In de eerder genoemde brief aan de Tweede Kamer licht het ministerie van Economische Zaken op 28 juli beknopt toe wat het doel is van de nieuwe regeling ATE en hoe deze verder wordt uitgewerkt. Enkele voorwaarden die erin genoemd worden gaan onder meer over het moment dat gestart wordt met organisatie van het evenement. Dat mag niet ná 9 juli 2021 zijn. De uitwerking volgt nog, men raadpleegt onder meer de VNG (Gemeenten) om te kunnen ramen om hoeveel evenementen het gaat.

 

Keten mag meedelen ongeacht ‘wurg’bepaling

De motie Westerveld, waaraan de Kunstenbond heeft meegewerkt en waaraan de brief refereert, moet ertoe leiden dat de hele keten bediend wordt door deze aanvullende steun. Uit de brief blijkt dat begrip voor de keten is ingedaald. Zo lezen we bijvoorbeeld in de uitwerking van de uitbreiding garantieregeling evenementen:

.. “richt de garantieregeling zich op de evenementenorganisator, die met de subsidie in staat gesteld wordt andere partijen te betalen, zodat hiermee de hele keten van bedrijven in de evenementenbranche wordt bediend, inclusief zelfstandigen en artiesten die waren gecontracteerd door de organisator van het evenement.”

Omdat we signalen krijgen van ‘wurg’bepalingen in contracten, die kosteloze annulering toestaan in het geval van coronamaatregelen, is de situatie van freelancers en artiesten alsnog zorgelijk. In direct contact met het ministerie OCW kreeg onze Kunstenbond collega de bevestiging dat ook als er sprake is van een ‘wurg’bepaling, de kosten voor freelancers en artiesten onder de regeling vallen.

 

Evenementen aarzelen en betalen deels

We signaleren dat veel evenementen moeite hebben met volledig uitbetalen voor diensten die niet hebben plaatsgevonden. De voor de garantieregeling verplichte accountantscheck is onderdeel van dit probleem. Wij vinden deze gang van zaken oneerlijk, aangezien 100% van de gemaakte kosten wordt vergoed als het evenement geen doorgang vindt. Voor zzp’ers en artiesten is er bovendien geen reële kans op andere werkzaamheden die de financiële schade van de annulering compenseren.

We doen er alles aan om van OCW een waarborging te krijgen dat de accountantscontrole het toelaat dat zzp’ers en artiesten bij annulering 100% betaald worden.

durf jij te factureren?

We krijgen ook veel meldingen van gecancelde events die artiesten niet uitbetalen. Soms vragen artiesten niet om uitbetaling, ze willen niet zeuren en de volgende keer weer gevraagd worden voor de uitgestelde opdracht. Dit is een hardnekkig patroon binnen de cultuursector. In jouw plaats zijn altijd tien anderen beschikbaar, je gedraagt je zo wenselijk mogelijk om de leuke klussen te kunnen behouden. Kunstenbond strijdt voor een eerlijke betaling van werk in de cultuursector. We doen de uiterste best om voor jullie in de bres te springen, maar daar hebben we jullie wel bij nodig.

Laat ons bijvoorbeeld weten waar het mis gaat. Wij zullen nooit jouw naam koppelen aan een melding, maar we kunnen wel jouw opdrachtgever aanspreken op unfair gedrag. Om de impact van de annuleringen deze zomer en dit najaar in kaart te brengen hebben we een onderzoek uitstaan. Doe je mee?