Het Sociaal Fonds Podiumkunsten onderzoekt hoe het is gesteld met duurzame inzetbaarheid in de podiumkunstensector. Ben je werknemer, zelfstandige of werkgever, vul dan de online vragenlijst in.

Het online onderzoek wordt uitgevoerd door het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Sociale partners die hieraan meewerken zijn onder meer ACT, de belangenvereniging van acteurs, en de Kunstenbond, de grootste vakbond voor werkenden in de creatieve en culturele sector.

Advies SER en Raad voor Cultuur

Aanleiding voor het onderzoek is het advies ‘Passie gewaardeerd‘ dat de SER en de Raad voor Cultuur in 2017 uitbrachten. Daarin werd geconcludeerd dat meer scholing en duurzame inzetbaarheid nodig zijn om werkenden in de culturele sector gezond aan het werk te houden.

‘Er zijn aanwijzingen dat de inzetbaarheid van veel werkenden in de sector onder drukt staat, onder andere door een (te) hoge werkdruk,  relatief lage inkomens en onvoldoende mogelijkheden voor om- en bijscholing’, zo schrijft Dorien Versloot van SFPK.

Doe mee met het onderzoek

Duurzame inzetbaarheid is niet voor niets een hot topic. Het houdt kort gezegd in dat werkgevers en werknemers ervoor zorgen dat werkenden zich kunnen aanpassen aan veranderingen die zich voordoen en dat zij fit en gezond aan het werk zijn en blijven. Dat vraagt om initiatief nemen en investeren in je eigen toekomst, maar ook om maatregelen op werkgevers- en sectorniveau. Daarom vraagt ook de Kunstenbond jou om de enquête in te vullen. Dat duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en is volledig anoniem.

Jouw inzichten en ervaringen helpen ons om werkenden en werkgevers in de podiumkunstensector zo goed mogelijk te informeren over het behoud en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Bedankt voor je tijd.

Foto Ketan Rajput via Unsplash