Het Nationaal Podium Plan (NPP) ging in juni 2021 van start voor organisaties en musici in de genres world en jazz. In drie maanden tijd hebben zich bijna 800 musici, meer dan 300 formaties, bijna 150 podia en zijn 190 shows aangemeld. Deelname aan de regeling is laagdrempelig, voornaamste eis is dat financiële ondersteuning wordt aangewend voor een eerlijke vergoeding voor de mensen op het podium.

Vanaf 1 september kunnen ook popmuzikanten en -formaties en organisatoren van popconcerten zich aanmelden.

Will Maas, voorzitter van de Ntb (de vakgroep muziek van de Kunstenbond) en zelf professioneel popmuzikant:  ‘Je wordt elk jaar wel een paar keer gebeld om te spelen op dat podium of in die muziekkroeg waarvan je weet dat hij te weinig geld voor je heeft, maar tegelijkertijd gun je het hem en wil je er zelf graag spelen. Dat die plekken waar popmuziek gespeeld wordt nu ook in aanmerking komen is ronduit geweldig. Zeker nu nog steeds zoveel onmogelijk blijft bij juist de grote evenementen.’ 

Systeem werkt voor artiesten

Eerlijke gages voor musici zijn verre van normaal. Voor musici die spelen voor organisaties die geen aanspraak maken op overheidssubsidies, is het dankzij NPP mogelijk om nu wel fatsoenlijk betaald te worden. Fair pay  betekent dat de gages door NPP worden aangevuld tot de Sena gagenorm.

Anita Verheggen, belangenbehartiger van Kunstenbond, bestuurslid van Stichting Nationaal Podiumplan en lid van de Raad van Aangeslotenen van Sena: ‘Geweldig om te zien dat het systeem werkt en dat er zo een behoefte aan was. Een groot informeel podium circuit wordt zichtbaar bij beleidsmakers en musici hoeven geen dief van hun eigen portemonnee meer te zijn als ze daar gaan optreden. De podia op hun beurt hoeven zich niet meer te schuldig te voelen als ze de artiest maar een beperkte gage kunnen bieden, nu die gage wordt aangevuld.’


Ondersteuning bij oprichting nieuw podium

Naast de financiële ondersteuning van concerten is er voor popmusici ook de mogelijkheid starttoekenning te krijgen tot € 5.000,-  om zelf een podium op te richten. Hiervoor dient de initiatiefnemer een plan in te dienen bij het bestuur van Stichting Nationaal Podiumplan. Lees hier hoe.


Trickle down: Steunfonds rechtensector 

De extra openstelling voor popmuziek wordt mogelijk dankzij een bijdrage vanuit de OCW subsidie aan het Steunfonds Rechtensector, via naburige rechtenorganisatie Sena. Bij deze organisatie zijn meer dan 30.000 musici aangesloten. Hiermee is NPP een van de weinige initiatieven binnen de culturele en creatieve sector waar daadwerkelijk sprake is van noodsteun die trickle-down doorsijpelt naar artiesten.