Rechtshulp: corona-gerelateerd en overig!

Heb je vragen over de corona-crisis en jouw situatie  en ben je lid, bel dan met onze juristen.
LET OP! Ook voor niet corona-gerelateerde kwesties staan onze juristen dagelijks voor jou klaar! Want je zou het bijna vergeten, maar ook zaken als ontslag, re-integratie, contractenrecht en auteursrechtinbreuk lopen gewoon door. Bel ons op werkdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur:  020-2108052. Of mail naar: juridischadvies@kunstenbond.nl.

Sector weer in het slot.. Wat betekent dit voor jouw financiële situatie?

Het terugdraaien van de versoepelingen heeft onvermijdelijk effect op de financiële situatie van velen in onze achterban. Voor de lobby met de Creatieve Coalitie in Den Haag en om in gesprek met opdrachtgevers de belangen van makers, freelancers en andere flexibel werkenden te vertegenwoordigen zijn nieuwe concrete cijfers meer dan welkom. Help jij ons aan harde cijfers door deel te nemen aan ns onderzoek?

Laatste ontwikkelingen

Resultaten in crisistijd

Belangrijke resultaten die we in deze crisis boekten.

  • Kunstenbond zit voor de Creatieve coalitie in het kernteam van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en geeft direct input aan het ministerie over coronabeleid.
  • Verschillende steunpakketten werden vrijgemaakt voor cultuur. In de aankondiging hiervan werd steeds meer nadruk gelegd op de werkenden in de sector.
  • Met het mede dankzij Kunstenbond tot stand gekomen Steunfonds Rechtensector gaat noodsteun direct naar de makers, een politieke erkenning dat makers extra steun verdienen.
  • Boekman Stichting deed op ons aandringen onafhankelijk onderzoek naar de positie van zzp’ers in de cultuur ten tijden van corona.
  • Nationaal Podiumplan is in het leven geroepen om de de jazz-, world- en binnenkort ook popsector een kans te geven tot eerlijke heropening. Vele musici en podia hebben zich hiervoor ingeschreven.

Praktische info over corona

Generieke noodsteun, bijstand voor zzp’ers, protocollen om mee aan het werk te gaan en tools om je werk online aan te bieden.  Dit alles vind je op deze verzamelpagina.

Uitstel, afstel en solidariteit

Veruit de meeste klussen die tijdens corona worden afgezegd worden niet uitbetaald, of de betaling wordt doorgeschoven tot ‘wanneer het wel weer kan’. Na anderhalf jaar zonder werk is deze houding van opdrachtgevers desastreus voor de inkomenspositie van zzp’ers in de sector.

Waar is het geld?

Wij pleiten binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Industrie voor eerlijke verdeling van de noodsteun. Ruim 900 miljoen euro noodsteun is naar cultuur gegaan. Waar is dat geld gebleven? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit bij zzp’ers, freelancers, kleine ondernemers en flexibele werkers terechtkomt?

5000 euro compensatie voor zzp’ers in de knel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten. Zij vallen te vaak buiten de generieke noodsteun en mogen niet voor deze crisis opdraaien.

Boekman: Ongelijk getroffen. Ongelijk gesteund.

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” gepubliceerd. In meer dan honderd pagina’s wordt uiteengezet hoe de sector ervoor staat vanwege corona. Belangrijkste conclusie: Corona-steun bereikt zzp’ers en flexibel werkenden volstrekt onvoldoende. Lees hier onze analyse.

Raad voor cultuur: Sterker uit Corona

In juni 2021 bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

In 23 pagina’s gaat men langs de voornaamste knelpunten voor de opstart van onze sector. Een belangrijk document met essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken zonder de reeds gemaakte afspraken over fair practice en diversiteit uit het oog te verliezen. Het hele rapport vind je hiernaast (onder voor mobiele bezoekers). We lichten wat belangrijke thema’s uit het advies toe

Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word lid van de Kunstenbond

  • Samen staan we sterk
  • We behartigen jouw belangen in de politiek
  • We zorgen voor een goede cao
  • We bieden je rechtsbijstand
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen