Cultuur en corona beeld: Sacha van Alfen

De Kunst Klaagt Aan

Voor veel zzp'ers in de culturele en creatieve sector is de schade door coronamaatregelen nog lang niet hersteld. De Kunstenbond klaagt de Staat aan en eist alsnog compensatie.

Taskforce Corona maatregelenladder

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft een maatregelenladder opgesteld die als richtlijn voor de sector kan dienen in het geval van een nieuwe coronagolf.
Te weinig aandacht voor werkenden in nieuwe plannen OCW

Te weinig aandacht voor werkenden in nieuwe plannen OCW

Inzicht in impact laatste lockdown op kunstprofessionals beeld: Jip van den Toorn

Inzicht in impact laatste lockdown op kunstprofessionals

Trickle-down rapportage Platform ACCT beeld: Inge Maria, Unsplash

Trickle-down rapportage Platform ACCT

Wat ging er mis met de trickle-down strategie achter de noodsteun aan de culturele en creatieve sector? Middels Platform ACCT deed de sector hier onderzoek naar. Proces was veel belovend, aanbevelingen te vrijblijvend.

Vangnetregeling voor freelancers

Veel freelancers en zzp'ers in de culturele en creatieve sector vallen bij de corona steunpakketten buiten de boot. Kunstenbond heeft met de Creatieve Coalitie en de taskforce culturele en creatieve sector een oproep gedaan aan politiek Den Haag om een vangnetregeling in te richten die deze kwetsbare groep passend compenseert voor de geleden schade door het voor lage tijd geldende beroepsverbod.

Herstel voor creatieve zzp’er zonder compensatie ondenkbaar

De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven; het beroepsverbod dat voor sommige creatieve professionals twee jaar lang gold is voorbij. Maar voor grote groepen freelancers die buiten de steunpakketten vallen, is herstel zonder aanvullende steun bijna ondenkbaar.

Overleg met staatssecretaris Uslu op juiste koers beeld: Gunay Uslu in TivoliVredenburg, door Anita Lataklif

Overleg met staatssecretaris Uslu op juiste koers

Herstel voor creatieve zzp’er zonder compensatie ondenkbaar beeld: Esther Hovers, danser: Jentel Schiettekatte

Herstel voor creatieve zzp’er zonder compensatie ondenkbaar

De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven; het beroepsverbod dat voor sommige creatieve professionals twee jaar lang gold is voorbij. Maar voor grote groepen freelancers in de sector zijn de puinhopen van de pandemie nog lang niet geruimd en is herstel zonder aanvullende steun bijna ondenkbaar.
Perspectief op steun en heropening is broodnodig maar blijft uit beeld: Esther Hovers, op de foto Jaime Levinas

Perspectief op steun en heropening is broodnodig maar blijft uit

Corona-update maatregelen per 26 januari 2022

Corona-update maatregelen per 26 januari 2022

Taskforce: opening en herstelplan met fair pay paragraaf

Taskforce: opening en herstelplan met fair pay paragraaf

Nieuwe feiten bovenwater in tussentijdse resultaten inkomensonderzoek

Nieuwe feiten bovenwater in tussentijdse resultaten inkomensonderzoek

Oproep tot vangnet freelancers in brief aan de Tweede Kamer

Live update Taskforce Culturele en Creatieve sector #OpenCultuur

Live update Taskforce Culturele en Creatieve sector #OpenCultuur

Brief aan de Eerste kamer: de Vaandeldrager

Brief aan de Eerste kamer: de Vaandeldrager

Cultuur in Actie! beeld: Ellen Faber

Cultuur in Actie!

Cultuur in Actie beeld: Ellen Faber

Cultuur in Actie

De culturele sector blijft dicht terwijl kappers, sportscholen en winkels weer open mogen.
Onze sector heeft zich altijd flexibel, zorgvuldig en met inlevingsvermogen tot het Coronabeleid opgesteld.
Maar de koek is op! En worden acties opgezet om te laten zien dat we op een veilige manier open kunnen.

Cultuur wordt weer onterecht achtergesteld

Tijdelijke wijziging cao orkesten: remplaçanten doorbetaald bij annulering beeld: Samuel Sianipar

Tijdelijke wijziging cao orkesten: remplaçanten doorbetaald bij annulering

Coronamaatregelen aangescherpt, lockdown verlengd

Coronamaatregelen aangescherpt, lockdown verlengd

Gecanceld.. Maakt jouw opdrachtgever aanspraak op compensatie?

Worden er bij jou optredens of voorstellingen geannuleerd vanwege corona-maatregelen? Check of je opdrachtgever gebruik maakt van een van de volgende subsidieregelingen.
Wapen jezelf tegen unfair practice beeld: Jip van den Toorn

Wapen jezelf tegen unfair practice

Freelancers: Zo bewapen jij jezelf tegen unfair practice in coronatijd.
Bewapen jezelf tegen unfair practice in coronatijd beeld: Jip van den Toorn

Bewapen jezelf tegen unfair practice in coronatijd

Het van groot belang dat freelancers het heft in eigen handen nemen. Kunstenbond ontwikkelde tools waarmee jij als freelancer jezelf kunt beschermen tegen unfair practice.
Nieuwe lockdown duwt sector terug in perspectiefloosheid beeld: Esther Hovers, op de foto Jaime Levinas

Nieuwe lockdown duwt sector terug in perspectiefloosheid

Gecanceld.. Maakt jouw opdrachtgever aanspraak op compensatie?

Coronamaatregelen: gedeeltelijke lockdown tot 4 december

Coronamaatregelen: gedeeltelijke lockdown tot 4 december

Taskforce: steun en perspectief voor flexwerkers en zzp’ers nodig

Taskforce culturele en creatieve sector

Doel van de Taskforce is om door gezamenlijke analyses informatie-uitwisseling en afstemming de Coronacrisis het hoofd te bieden. Alle koepelorganisaties van de sector zijn vertegenwoordigd in de taskforce, waaronder de Creatieve Coalitie namens 50.000 werkenden. Kunstenbond zit namens de werkenden in het kernteam.

Checklist: Fair Practice in coronatijd

Hoe zien eerlijke afspraken met zzp'ers eruit in tijden van corona? En wat is een faire manier om om te gaan met annulering door overheidsingrijpen?
Deze checklist biedt handvaten voor opdrachtgevers en zzp'ers om fair en solidair samen te werken.
Update Kunsteducatie en coronamaatregelen beeld: Marco Gerritsen

Update Kunsteducatie en coronamaatregelen

Uitzondering voor geplaceerde concerten en voorstellingen in nieuwe coronamaatregelen beeld: Esther Hovers, op de foto: Jaime Levinas

Uitzondering voor geplaceerde concerten en voorstellingen in nieuwe coronamaatregelen

Met symboolpolitiek bestrijd je geen crisis beeld: Jip van den Toorn

Met symboolpolitiek bestrijd je geen crisis

Checklist Fair Practice in coronatijd beeld: Jip van den Toorn

Checklist Fair Practice in coronatijd

Hoe zien eerlijke afspraken met zzp'ers eruit in tijden van corona? En wat is een faire manier om om te gaan met annulering door overheidsingrijpen? Deze checklist biedt handvaten voor opdrachtgevers en zzp'ers om fair en solidair samen te werken.
Compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen 17 november open beeld: Fonds Podium Kunsten

Compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen 17 november open

Update protocol orkesten

Regeringscoalitie blokkeert motie Westerveld over verlenging steun

Regeringscoalitie blokkeert motie Westerveld over verlenging steun

Nationaal Podium Plan per 1 september open voor popmuziek

Nationaal Podium Plan per 1 september open voor popmuziek

#UnmuteUs! Help ons ook in de lobby beeld: Monique van Elteren

#UnmuteUs! Help ons ook in de lobby

Moet een verboden evenement nou wel of niet jouw honorarium uitbetalen? beeld: Jip van den Toorn

Moet een verboden evenement nou wel of niet jouw honorarium uitbetalen?

Standaardcontract voor optreden en schnabbelen in coronatijd

We gaan de straat op! Loop je mee?

We gaan de straat op! Loop je mee?

Budget TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) opgehoogd

Budget TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) opgehoogd

Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september beeld: Jip van den Toorn

Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september

Nachtcultuur al anderhalf jaar zonder perspectief beeld: Sam Moqadam, unsplash

Nachtcultuur al anderhalf jaar zonder perspectief

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen vergoedt gemaakte kosten in geval van verbod beeld: monkeybusinessimages

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen vergoedt gemaakte kosten in geval van verbod

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is beschikbaar voor organisatoren van evenementen tot 1 september die vanwege (toekomstige) coronamaatregelen verboden zijn.
Wij roepen organisatoren op om afspraken met freelancers en artiesten vast te leggen, zodat zij perspectief hebben op werk en inkomen. En mocht het gevreesde verbod er komen, ook zij mee kunnen delen in deze tegemoetkoming.
OCW bevestigt: garantieregeling dekt kosten artiesten en zzp’ers 100% beeld: Esther Hovers, op de foto Jaime Levinas

OCW bevestigt: garantieregeling dekt kosten artiesten en zzp’ers 100%

"Een organisator die overheidssubsidie niet doorbetaalt aan zijn leveranciers gaat in tegen de geest van de regeling." aldus het ministerie van OCW.
Veel extra overheidssteun evenementen, maar perspectief weer zoek beeld: Esther Hovers, op de foto Jaime Levinas

Veel extra overheidssteun evenementen, maar perspectief weer zoek

De regering maakt 135 miljoen euro extra vrij om voor organisaties van evenementen de klap op te vangen van het abrupte kabinetsbesluit om de versoepelingen terug te draaien. Nieuwe maatregelen gelden voor evenementen die tot 13 augustus plaats zouden vinden.

Ondertussen lopen de agenda's van artiesten en freelancers t/m september weer leeg.
Brief Taskforce aan Tweede Kamer: vitale sector dreigt om te vallen beeld: Jip van den Toorn

Brief Taskforce aan Tweede Kamer: vitale sector dreigt om te vallen

De versoepelingen zijn te abrupt teruggedraaid, dit is een nekslag voor de evenementen en cultuursector. In de aanloop naar het debat over corona op 14 juli stuurden we met de Taskforce Culturele en Creatieve Sector deze brief naar Tweede Kamer leden.

We vragen om: duidelijkheid, perspectief en aanvullende steun.

Resultaten in crisistijd

Belangrijke resultaten die we in deze crisis boekten.

 • Kunstenbond zit voor de Creatieve coalitie in het kernteam van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en geeft direct input aan het ministerie over coronabeleid.
 • Verschillende steunpakketten werden vrijgemaakt voor cultuur. In de aankondiging hiervan werd steeds meer nadruk gelegd op de werkenden in de sector.
 • Met het mede dankzij Kunstenbond tot stand gekomen Steunfonds Rechtensector gaat noodsteun direct naar de makers, een politieke erkenning dat makers extra steun verdienen.
 • Boekman Stichting deed op ons aandringen onafhankelijk onderzoek naar de positie van zzp’ers in de cultuur ten tijden van corona.
 • Nationaal Podiumplan is in het leven geroepen om de de jazz-, world- en binnenkort ook popsector een kans te geven tot eerlijke heropening. Vele musici en podia hebben zich hiervoor ingeschreven.

Praktische info over corona

Generieke noodsteun, bijstand voor zzp’ers, protocollen om mee aan het werk te gaan en tools om je werk online aan te bieden.  Dit alles vind je op deze verzamelpagina.

Uitstel, afstel en solidariteit

Veruit de meeste klussen die tijdens corona worden afgezegd worden niet uitbetaald, of de betaling wordt doorgeschoven tot ‘wanneer het wel weer kan’. Na anderhalf jaar zonder werk is deze houding van opdrachtgevers desastreus voor de inkomenspositie van zzp’ers in de sector.

Waar is het geld?

Wij pleiten binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Industrie voor eerlijke verdeling van de noodsteun. Ruim 900 miljoen euro noodsteun is naar cultuur gegaan. Waar is dat geld gebleven? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit bij zzp’ers, freelancers, kleine ondernemers en flexibele werkers terechtkomt?

5000 euro compensatie voor zzp’ers in de knel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten. Zij vallen te vaak buiten de generieke noodsteun en mogen niet voor deze crisis opdraaien.

Terugdraaien versoepelingen drijft tot wanhoop beeld: Esther Hovers, danser: Jentel Schiettekatte

Terugdraaien versoepelingen drijft tot wanhoop

Op 26 juni mochten we plots weer, op 10 juli kreeg de premier hier spijt van. Zzp'ers, freelancers en flexibele werkers mogen niet weer de pineut worden van falend kabinetsbeleid.
Brief Creatieve Coalitie: Den Haag kom met passende aanvullende steunmaatregelen freelancers

Brief Creatieve Coalitie: Den Haag kom met passende aanvullende steunmaatregelen freelancers

Deze week is er een Tweede Kamer debat over corona en het terugdraaien van versoepelingen. Met de Creatieve Coalitie stuurden we deze brief aan de Kamerleden. Oproep is wederom: Laat freelancers en zzp'ers niet het kind van de rekening zijn.
Ombudsman valt bij: Maatwerk voor zzp’ers is nodig

Ombudsman valt bij: Maatwerk voor zzp’ers is nodig

Meldpunt unfair practice

Unfair practice gaat over de oneerlijke behandeling en betaling van werkenden in de culturele en creatieve sector, in loondienst,  zzp en alles daar tussenin.

Als je werkgever cao-afspraken negeert, of als je als zzp’er geen onderhandelingsruimte hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk moet, is er vaak spraken van unfair practice.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

Boekman: Ongelijk getroffen. Ongelijk gesteund.

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” gepubliceerd. In meer dan honderd pagina’s wordt uiteengezet hoe de sector ervoor staat vanwege corona. Belangrijkste conclusie: Corona-steun bereikt zzp’ers en flexibel werkenden volstrekt onvoldoende. Lees hier onze analyse.

Raad voor cultuur: Sterker uit Corona

In juni 2021 bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

In 23 pagina’s gaat men langs de voornaamste knelpunten voor de opstart van onze sector. Een belangrijk document met essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken zonder de reeds gemaakte afspraken over fair practice en diversiteit uit het oog te verliezen. Het hele rapport vind je hiernaast (onder voor mobiele bezoekers). We lichten wat belangrijke thema’s uit het advies toe

Nieuwsbrief: Heb jij al iets gezien van de 900 miljoen?

#waarishetgeld

900 miljoen euro ging al naar de cultuursector. Waar is dat geld allemaal gebleven? En heb jij er al iets van gezien, als zzp'er in de cultuursector?

Op 10 juni 2021 verstuurden wij deze nieuwsbrief over dit thema.
Oproep aan de Tweede Kamer: het gaat niet goed met de coronasteun aan de cultuursector

Oproep aan de Tweede Kamer: het gaat niet goed met de coronasteun aan de cultuursector

Met de Creatieve Coalitie stuurden we een brief aan de Kamerleden om opnieuw aandacht te vragen voor de positie van zzp'ers, freelancers en flexibele werkers in de cultuursector.
Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Er is heel veel coronasteun in het Gemeentefonds terechtgekomen dat van Ministerie van OCW afkomstig is. Dit geld is nadrukkelijk bestemd om in de gemeente aan cultuur uit te geven, maar het geld is niet geoormerkt dus het ministerie kan niet handhaven dat dit daadwerkelijk gebeurt. Daarom heeft de Taskforce Culturele en creatieve industrie een meldpunt geopend.
Raad voor Cultuur: Sterker uit Corona beeld: getty images

Raad voor Cultuur: Sterker uit Corona

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

Essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken: zzp'ers en freelancers profiteren onevenredig mee van noodsteun. Verlies afspraken fair practice en diversiteit & inclusie niet uit het oog.
SER adviseert vergaande collectieve mogelijkheden zzp’ers

SER adviseert vergaande collectieve mogelijkheden zzp’ers

In aanloop naar de formatie presenteert de SER het Sociaal Akkoord, voortgekomen uit overleggen met werknemers en werkgevers. In dit akkoord wordt o.a. geadviseerd te zorgen voor meer kansengelijkheid en meer inkomenszekerheid. Arbeidsvoorwaarden voor zzp'ers en freelancers komen hierin ook uitgebreid aan bod. Voor Kunstenbond is dit een volgende stap naar meer collectieve mogelijkheden voor zpp'ers.
Cultuurbeoefening vanaf 19 mei 2021 toegestaan onder deze voorwaarden

Cultuurbeoefening vanaf 19 mei 2021 toegestaan onder deze voorwaarden

Cultuursector mag pas in stap 3 (deels) publiekslocaties openen

TASKFORCE: KABINET, VERLENG STEUNMAATREGELEN EN OPEN DE POORTEN VAN DE CULTUUR

Niet betalen = Unfair practice beeld: Jip van den Toorn

Niet betalen = Unfair practice

De rijksoverheid, kunstinstellingen en bedrijven, iedereen heeft financiële problemen door de pandemie. Jij waarschijnlijk ook. Wel blijkt er voldoende overheidsgeld om grootschalige testevents op te zetten, er wordt ervoor gekozen om de gages voor optredende artiesten buiten de begroting te houden.
Groenere doorstart voor toerende artiesten beeld: Barthelemy de Mazenod on Unsplash

Groenere doorstart voor toerende artiesten

Duurzamer optreden en toeren wordt een stuk makkelijker met de green rider. Goed nieuws voor artiesten die met hun impact op het milieu in de maag zitten.
Extra aanvraagronde voor balkonscènes 19 -22 april

Extra aanvraagronde voor balkonscènes 19 -22 april

Lot cultuureducatie in handen van gemeente: Dit kun jij doen!

Lot cultuureducatie in handen van gemeente: Dit kun jij doen!

Kunsteducatie kan in veel gevallen simpelweg veilig plaatsvinden. Toch blijft perspectief op heropening van het cultuuronderwijs achter. We geven samen het signaal dat het wél en veilig kan met deze brief.
van Platform voor Freelance Musici. Stuur jij hem aan de bestuurders in jouw gemeente?
Alles over pilots met sneltesten in de cultuursector beeld: Azka Firas, Unsplash

Alles over pilots met sneltesten in de cultuursector

Creatieve Coalitie roept de politiek op tot meer steun voor zzp’ers, freelancers en flexwerkers

Creatieve Coalitie roept de politiek op tot meer steun voor zzp’ers, freelancers en flexwerkers

Trickle down werkt niet. De steun die culturele instellingen van de overheid ontvangen vloeit niet
goed door naar zzp’ers en flexwerkers in de keten. De zwakste schakel krijgt de grootste klappen.

Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.
Geef 5000 euro compensatie aan creatieve professionals in de coronaknel beeld: Jip van den Toorn

Geef 5000 euro compensatie aan creatieve professionals in de coronaknel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten.
Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen beeld: Jip van den Toorn

Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen

De Creatieve Coalitie brengt wereldwijde actie “White Rabbit, Red Rabbit” naar Muiderslot beeld: Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie brengt wereldwijde actie “White Rabbit, Red Rabbit” naar Muiderslot

Maart update situatie kunsteducatie beeld: rijksoverheid

Maart update situatie kunsteducatie

Garantiefonds 300 miljoen voor festivals en culturele evenementen beeld: Dorine Schoon

Garantiefonds 300 miljoen voor festivals en culturele evenementen

Kabinet breidt opnieuw steunpakket uit om gevolgen lockdown op te vangen

Kabinet breidt opnieuw steunpakket uit om gevolgen lockdown op te vangen

Vijf punten die onze sector nu perspectief kunnen bieden

Petitie: weg met de Tozo partnertoets!

Petitie: weg met de Tozo partnertoets!

Doe mee aan belangrijk onderzoek naar jouw financiële situatie

Doe mee aan belangrijk onderzoek naar jouw financiële situatie

Subsidie-alert: Fonds Podiumkunsten compenseert investeringen van vrije producenten met tijdelijke subsidieregeling

Subsidie-alert: Fonds Podiumkunsten compenseert investeringen van vrije producenten met tijdelijke subsidieregeling

Subsidie deadlines op een rij

Subsidie deadlines op een rij

De 2e Lockdown, wat betekent dat voor jou?

#bezingeving de culturele en creatieve sector in tijden van corona beeld: Jip van den Toorn

#bezingeving de culturele en creatieve sector in tijden van corona

Situatie kunsteducatie: update protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen beeld: Marco Gerritsen

Situatie kunsteducatie: update protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen

Laat culturele sector open voor lokaal publiek beeld: Azka Firas, Unsplash

Laat culturele sector open voor lokaal publiek

Rek in generieke maatregelen: dit is nodig voor de cultuursector beeld: Jungwoo Hong, Unsplash

Rek in generieke maatregelen: dit is nodig voor de cultuursector

Aanpassingen generieke derde steunpakket

#bezingeving – hoe blijf jij aan het werk?

#bezingeving – hoe blijf jij aan het werk?

Onderzoek effecten corona op elektronische muziekindustrie beeld: ADE website

Onderzoek effecten corona op elektronische muziekindustrie

FAQ cultuursector in gedeeltelijke lockdown

FAQ cultuursector in gedeeltelijke lockdown

Meer coulance voor jongeren en ontslagen werknemers in derde pakket noodsteun beeld: Florencia Viadana, Unsplash

Meer coulance voor jongeren en ontslagen werknemers in derde pakket noodsteun

Vermogenstoets Tozo 3 voorlopig van tafel

Vermogenstoets Tozo 3 voorlopig van tafel

Collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden

Collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden

Zzp’ers en oproepkrachten wel degelijk de pineut

Zzp’ers en oproepkrachten wel degelijk de pineut

Generieke noodsteun mist nog aansluiting bij onze sector

Taskforce maakt herstelplan creatieve en culturele sector

Taskforce maakt herstelplan creatieve en culturele sector

‘Trickle up’ noodsteun direct naar de uitvoerende professionals beeld: Inge Maria, Unsplash

‘Trickle up’ noodsteun direct naar de uitvoerende professionals

Voor de verdeling van de noodsteun pleiten we voor een radicaal andere aanpak dan voorheen, want er is veel te weinig terecht gekomen bij de mensen die in onze sector werken.
Innovatiebudget Kunsteducatie – werken in de 1,5 meter samenleving

Innovatiebudget Kunsteducatie – werken in de 1,5 meter samenleving

Zorgen en lof over het nieuwe steunpakket

Zorgen en lof over het nieuwe steunpakket

Tozo 3 moet zzp’ers stimuleren

Gratis loopbaanadvies

Pijnlijke analyse noodhulp kunstensector

Pijnlijke analyse noodhulp kunstensector

Koningin Máxima bezoekt Creatieve Coalitie in theater de Nieuwe Regentes

Koningin Máxima bezoekt Creatieve Coalitie in theater de Nieuwe Regentes

Aanvragen TOFA is verlengd t/m 26 juli

Aanvragen TOFA is verlengd t/m 26 juli

Vind jouw protocol: met deze richtlijnen kun jij aan het werk in coronatijd beeld: Drew Graham op Unsplash

Vind jouw protocol: met deze richtlijnen kun jij aan het werk in coronatijd

Tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten aanvraag verlengd t/m 26 juli!

Tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten aanvraag verlengd t/m 26 juli!

Tweede Kamer op zomerreces: hier staan we nu beeld: LODEWIJK ASSCHER (PVDA) OP HET TAPIJT VAN VERLOREN WERK VOOR AANVANG VAN HET CULTUURDEBAT IN DE TWEEDE KAMER FOTO: EDDY SEESING

Tweede Kamer op zomerreces: hier staan we nu

Minister u loopt over ons heen! Rode loper in Den Haag beeld: Foto: Timo Huijzenveld

Minister u loopt over ons heen! Rode loper in Den Haag

Nieuwe steunmaatregel volgt de TOGS op

verslag cultuurdebat

Aankondiging actie de Rode Loper van verloren werk beeld: FOTO VAN DE LOPER-IN-WORDING IN DE OPSLAG, GEMAAKT DOOR IRENE KUIPER 

Aankondiging actie de Rode Loper van verloren werk

Cultuur in Actie! doet dringend beroep op politiek Den Haag

Cultuur in Actie! doet dringend beroep op politiek Den Haag

Onderzoek gevolgen coronarichtlijnen en protocollen

Onderzoek gevolgen coronarichtlijnen en protocollen

PvdA wil noodsteun cultuur verhogen met 700 miljoen

PvdA wil noodsteun cultuur verhogen met 700 miljoen

Minister maakt verdeling 300 miljoen bekend

Minister maakt verdeling 300 miljoen bekend

Steunfonds Rechtensector van start

Steunfonds Rechtensector van start

Met een deel van het steunpakket wordt het steunfonds rechtensector in het leven geroepen.
Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen

Noodfonds Muziek van start

Noodfonds Muziek van start

Kunstenbond en Platform BK vragen om een huurakkoord

Kunstenbond en Platform BK vragen om een huurakkoord

Situatie kunsteducatie: nieuw protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen beeld: Marco Gerritsen

Situatie kunsteducatie: nieuw protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen

Verslag van het debat: Cultuur en Corona

Verslag van het debat: Cultuur en Corona

Ook Nationale Opera & Ballet betaalt ondanks overmacht zzp’ers deels uit beeld: Kilyan Sockalingum

Ook Nationale Opera & Ballet betaalt ondanks overmacht zzp’ers deels uit

Situatie kunsteducatie en de versoepelde maatregelen

Situatie kunsteducatie en de versoepelde maatregelen

TOZO / TOGS / WW Kom jij in aanmerking?

Kabinetsinvestering van 300 miljoen voor culturele instellingen en producenten

Kabinetsinvestering van 300 miljoen voor culturele instellingen en producenten

Noodmaatregelen nog steeds onbereikbaar voor veel podiumkunstenaars

Roep jouw gemeente op zich aan de TOZO richtlijnen te houden met deze brief

Roep jouw gemeente op zich aan de TOZO richtlijnen te houden met deze brief

Blog Anne-Marie Harmsen: Fair practice is het nieuwe normaal

Veelgestelde vragen over de TOZO

Veelgestelde vragen over de TOZO

Blog Anne-Marie Harmsen: De koelkasten raken leeg

Creatieve Coalitie ziet toe op efficiënte uitvoering maatregelen zzp’ers

Creatieve Coalitie ziet toe op efficiënte uitvoering maatregelen zzp’ers

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

 • Wij bieden je juridische hulp.
 • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
 • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
 • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
 • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
 • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
 • Je laat bij ons je contracten screenen.
 • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!