Rechtshulp: corona-gerelateerd en overig!

Heb je vragen over de corona-crisis en jouw situatie  en ben je lid, bel dan met onze juristen.
LET OP! Ook voor niet corona-gerelateerde kwesties staan onze juristen dagelijks voor jou klaar! Want je zou het bijna vergeten, maar ook zaken als ontslag, re-integratie, contractenrecht en auteursrechtinbreuk lopen gewoon door. Bel ons op werkdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur:  020-2108052. Of mail naar: juridischadvies@kunstenbond.nl.

Herstel voor creatieve zzp’er zonder compensatie ondenkbaar

De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven; het beroepsverbod dat voor sommige creatieve professionals twee jaar lang gold is voorbij. Maar voor grote groepen freelancers die buiten de steunpakketten vallen, is herstel zonder aanvullende steun bijna ondenkbaar.

Vangnetregeling voor freelancers

Veel freelancers en zzp'ers in de culturele en creatieve sector vallen bij de corona steunpakketten buiten de boot. Kunstenbond heeft met de Creatieve Coalitie en de taskforce culturele en creatieve sector een oproep gedaan aan politiek Den Haag om een vangnetregeling in te richten die deze kwetsbare groep passend compenseert voor de geleden schade door het voor lage tijd geldende beroepsverbod.
Cultuur en corona beeld: Jip van den Toorn

Bewapen jezelf tegen unfair practice

Freelancers: Zo bewapen jij jezelf tegen unfair practice in coronatijd.

Laatste ontwikkelingen

Taskforce Corona maatregelenladder

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft een maatregelenladder opgesteld die als richtlijn voor de sector kan dienen in het geval van een nieuwe coronagolf.
Trickle-down rapportage Platform ACCT beeld: Inge Maria, Unsplash

Trickle-down rapportage Platform ACCT

Wat ging er mis met de trickle-down strategie achter de noodsteun aan de culturele en creatieve sector? Middels Platform ACCT deed de sector hier onderzoek naar. Proces was veel belovend, aanbevelingen te vrijblijvend.
Cultuur in Actie beeld: Ellen Faber

Cultuur in Actie

De culturele sector blijft dicht terwijl kappers, sportscholen en winkels weer open mogen.
Onze sector heeft zich altijd flexibel, zorgvuldig en met inlevingsvermogen tot het Coronabeleid opgesteld.
Maar de koek is op! En worden acties opgezet om te laten zien dat we op een veilige manier open kunnen.

Gecanceld.. Maakt jouw opdrachtgever aanspraak op compensatie?

Worden er bij jou optredens of voorstellingen geannuleerd vanwege corona-maatregelen? Check of je opdrachtgever gebruik maakt van een van de volgende subsidieregelingen.

Taskforce culturele en creatieve sector

Doel van de Taskforce is om door gezamenlijke analyses informatie-uitwisseling en afstemming de Coronacrisis het hoofd te bieden. Alle koepelorganisaties van de sector zijn vertegenwoordigd in de taskforce, waaronder de Creatieve Coalitie namens 50.000 werkenden. Kunstenbond zit namens de werkenden in het kernteam.
Checklist Fair Practice in coronatijd beeld: Jip van den Toorn

Checklist Fair Practice in coronatijd

Hoe zien eerlijke afspraken met zzp'ers eruit in tijden van corona? En wat is een faire manier om om te gaan met annulering door overheidsingrijpen? Deze checklist biedt handvaten voor opdrachtgevers en zzp'ers om fair en solidair samen te werken.

Resultaten in crisistijd

Belangrijke resultaten die we in deze crisis boekten.

 • Kunstenbond zit voor de Creatieve coalitie in het kernteam van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en geeft direct input aan het ministerie over coronabeleid.
 • Verschillende steunpakketten werden vrijgemaakt voor cultuur. In de aankondiging hiervan werd steeds meer nadruk gelegd op de werkenden in de sector.
 • Met het mede dankzij Kunstenbond tot stand gekomen Steunfonds Rechtensector gaat noodsteun direct naar de makers, een politieke erkenning dat makers extra steun verdienen.
 • Boekman Stichting deed op ons aandringen onafhankelijk onderzoek naar de positie van zzp’ers in de cultuur ten tijden van corona.
 • Nationaal Podiumplan is in het leven geroepen om de de jazz-, world- en binnenkort ook popsector een kans te geven tot eerlijke heropening. Vele musici en podia hebben zich hiervoor ingeschreven.

Praktische info over corona

Generieke noodsteun, bijstand voor zzp’ers, protocollen om mee aan het werk te gaan en tools om je werk online aan te bieden.  Dit alles vind je op deze verzamelpagina.

Uitstel, afstel en solidariteit

Veruit de meeste klussen die tijdens corona worden afgezegd worden niet uitbetaald, of de betaling wordt doorgeschoven tot ‘wanneer het wel weer kan’. Na anderhalf jaar zonder werk is deze houding van opdrachtgevers desastreus voor de inkomenspositie van zzp’ers in de sector.

Waar is het geld?

Wij pleiten binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Industrie voor eerlijke verdeling van de noodsteun. Ruim 900 miljoen euro noodsteun is naar cultuur gegaan. Waar is dat geld gebleven? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit bij zzp’ers, freelancers, kleine ondernemers en flexibele werkers terechtkomt?

5000 euro compensatie voor zzp’ers in de knel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten. Zij vallen te vaak buiten de generieke noodsteun en mogen niet voor deze crisis opdraaien.

Meldpunt unfair practice

Unfair practice gaat over de oneerlijke behandeling en betaling van werkenden in de culturele en creatieve sector, in loondienst,  zzp en alles daar tussenin.

Als je werkgever cao-afspraken negeert, of als je als zzp’er geen onderhandelingsruimte hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk moet, is er vaak spraken van unfair practice.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

Boekman: Ongelijk getroffen. Ongelijk gesteund.

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” gepubliceerd. In meer dan honderd pagina’s wordt uiteengezet hoe de sector ervoor staat vanwege corona. Belangrijkste conclusie: Corona-steun bereikt zzp’ers en flexibel werkenden volstrekt onvoldoende. Lees hier onze analyse.

Raad voor cultuur: Sterker uit Corona

In juni 2021 bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

In 23 pagina’s gaat men langs de voornaamste knelpunten voor de opstart van onze sector. Een belangrijk document met essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken zonder de reeds gemaakte afspraken over fair practice en diversiteit uit het oog te verliezen. Het hele rapport vind je hiernaast (onder voor mobiele bezoekers). We lichten wat belangrijke thema’s uit het advies toe

Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toestemming*

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

 • Wij bieden je juridische hulp.
 • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
 • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
 • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
 • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
 • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
 • Je laat bij ons je contracten screenen.
 • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!