Er is heel veel coronasteun in het Gemeentefonds terechtgekomen dat van Ministerie van OCW afkomstig is. Dit geld is nadrukkelijk bestemd om in de gemeente aan cultuur uit te geven, maar het geld is niet geoormerkt dus het ministerie kan niet handhaven dat dit daadwerkelijk gebeurt.

Taskforce opent meldpunt

Velen in de cultuursector zien met lede ogen aan dat geldnoodlijdende gemeenten dit een andere bestemming geven.

Wij horen allemaal wel verhalen over een bepaalde gemeente waar het geld niet naar cultuur dreigt te gaan. Met de Taskforce culturele en creatieve industrie hebben we een meldpunt opgericht waar je melding kunt doen als je in jouw gemeente iets dergelijks ziet gebeuren.

goed om te weten

  • Er is geen deadline voor het doen van een melding.
  • De uitvraag gaat om de besteding van gemeentelijke steun aan culturele organisaties. Het gaat niet om de generieke regelingen die via het gemeentelijke loket worden aangevraagd (zoals Tozo, TOGS en TVL).

Lees ook:

Oproep aan gemeenten: investeer in de toekomst van de jeugd!