De toegankelijkheid van kunsteducatie is op veel plekken in gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk, maar omdat de Rijksoverheid geen eisen stelt wat betreft het aanbod belanden kunstinstellingen in het hele land op de sluitpost van de gemeentebegroting. Kunstenbond’s Karin Boelhouwer luidt de noodklok.

Ongelijkheid 

Het nut van kunsteducatie voor opgroeiende jeugd bestaat geen twijfel. Het stimuleert creativiteit en samenwerkingsvermogen. Daarom hoort elk kind toegang te hebben tot kunsteducatie, ongeacht waar je woont en hoe rijk je ouders zijn. Helaas wordt de ongelijkheid op dit gebied steeds groter. In veel gemeenten verschraalt het aanbod enorm. Op basisscholen wordt de muziekdocent als eerste wegbezuinigd. En zonder gemeentesubsidie worden lessen te duur voor voor mensen die van weinig geld rond moeten komen. Karin Boelhouwer probeert met kunstinstellingen in het hele land gemeenteraden te overtuigen van het belang van de investering in educatie.

Op dit moment wordt er in gemeenten gesproken over de begrotingen van volgend jaar. Met een dringende oproep van Kunstenbond, onderschreven door Cultuurconnectie en AVV, willen we het tij keren.

Oproep: Keer het tij voor de jeugd in uw gemeente!

 

Herwaardering kunsteducatie is stimulans voor de toekomst

Verbeeldingskracht en samenwerkingsvermogen zijn kernkwaliteiten voor succesvolle volwassenen van morgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het beoefenen van verschillende kunstvormen juist deze eigenschappen stimuleert.
Toegang tot kunsteducatie geeft kinderen de kans zichzelf tot kansrijke volwassenen te ontwikkelen. Hebben alle kinderen in uw gemeente deze toegang? Is muziek of theater in het onderwijsprogramma van de basisscholen opgenomen? Biedt het voortgezet onderwijs creatieve vakken aan? Is het buitenschoolse aanbod toegankelijk voor kinderen van ouders die weinig geld te besteden hebben?
De toekomst van ons land ligt in handen van de jeugd. Er liggen enorme uitdagingen voor; in onze veranderende Nederlandse samenleving en op geopolitiek niveau. Het is uw taak om de jongeren in uw gemeente op te laten groeien tot volwassenen die deze uitdaging aan kunnen.

Waarschijnlijk is dit alles al bekend bij u en doet u er alles aan om binnen de beperkte middelen die u tot uw beschikking heeft de juiste keuzes te maken om alle goeds aan de volgende generatie mee te geven. Misschien gaat het in uw gemeente al goed, er zijn uitstekende voorbeelden te noemen. En uw taak is absoluut niet eenvoudig. Het kabinet heeft met decentralisaties de verantwoordelijkheid over de jeugd helemaal bij de gemeente belegd. Naast de faciliteiten als zwembaden en bibliotheken kreeg u de jeugdzorg voor de kiezen, het water staat veel gemeenten aan de lippen. Helaas zijn de muziekschool en het cultuurcentrum hierdoor te vaak sluitpost van de gemeentebegroting geworden en moeten deze hun deuren sluiten. Het aanbod in kunsteducatie keldert hierdoor landelijk tot een tragisch dieptepunt.

Stelt u zichzelf de vragen uit de eerste alinea nog eens en analyseer de status van uw gemeente. We mogen het niet laten gebeuren dat een generatie opgroeit zonder de bewezen positieve effecten van actieve beoefening van kunst. Met beperkte stimulans van verwondering, confrontatie en hun empathisch en reflecterend vermogen. Kans op brede ontwikkeling is er alleen voor kinderen uit rijke gezinnen. Wat betekent dat voor de samenleving van de toekomst? Stevenen we zonder verbeeldingskracht af op een kille berekenende samenleving? Op een grotere onoverbrugbare kloof tussen arm en rijk?

Als de toegang tot kunsteducatie in uw gemeente beperkt is, is een herziening van prioriteiten noodzakelijk. U kunt en moet het tij nu keren! Voorzie de muziekschool en het kunstencentrum van de juiste middelen en mogelijkheden voor een goed en gezond klimaat met cultuureducatie van kwaliteit.

De toekomst van de jeugd ligt in uw handen.
Namens sociaal partners Kunsteducatie.

Karin Boelhouwer, belangenbehartiger/bestuurder Kunsteducatie Kunstenbond
Valérie Rijckmans, bestuurder Kunsteducatie AVV
Jan Brands, directeur Cultuurconnectie