Oproep aan wethouders en gemeenteraadsleden: Investeer in de toekomst van de jeugd in uw gemeente!  Voor deze oproep slaan werkgeversorganisatie Cultuurconnectie en vakorganisaties Kunstenbond/Ntb en AVV de handen ineen. Wij maken ons grote zorgen over de beperkte toegankelijkheid van cultuureducatie voor jongeren. 

In de Troonrede noemt Koning Willem Alexander “bruisende en voor iedereen toegankelijke culturele en creatieve sector onmisbaar voor de kwaliteit van de samenleving”. In de miljoenennota en cultuurbegroting 2023 zijn extra middelen voor cultuureducatie en –participatie gereserveerd. In de toegankelijkheid van cultuureducatie is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Met de begrotingen voor 2023 in de maak, richten wij ons daarom opnieuw tot u met een betoog voor de investering in cultuureducatie. Ook of juist in crisistijden.  

Herwaardering cultuureducatie is stimulans voor de toekomst  

Verbeeldingskracht en samenwerkingsvermogen zijn kernkwaliteiten voor succesvolle volwassenen van morgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het beoefenen van verschillende kunstvormen juist deze eigenschappen stimuleert.
Toegang tot cultuureducatie geeft kinderen de kans zichzelf tot kansrijke volwassenen te ontwikkelen. Hebben alle kinderen in uw gemeente deze toegang? Is muziek of theater in het onderwijsprogramma van de basisscholen opgenomen? Biedt het voortgezet onderwijs creatieve vakken aan? Is het buitenschoolse aanbod toegankelijk voor kinderen van ouders die weinig geld te besteden hebben?
De toekomst van ons land ligt in handen van de jeugd. Er liggen enorme uitdagingen voor; in onze veranderende Nederlandse samenleving en op geopolitiek niveau. Het is uw taak om de jongeren in uw gemeente op te laten groeien tot volwassenen die deze uitdaging aan kunnen.

ongelijkheid door ontoegankelijkheid

Waarschijnlijk is dit alles al bekend bij u en doet u er alles aan om binnen de beperkte middelen die u tot uw beschikking heeft de juiste keuzes te maken om alle goeds aan de volgende generatie mee te geven. Misschien gaat het in uw gemeente al goed, er zijn uitstekende voorbeelden te noemen. En uw taak is absoluut niet eenvoudig. Afgelopen kabinetten hebben met decentralisaties de verantwoordelijkheid over de jeugd helemaal bij de gemeente belegd. Naast de faciliteiten als zwembaden en bibliotheken kreeg u de jeugdzorg voor de kiezen, het water staat veel gemeenten aan de lippen. Helaas zijn de muziekschool en het cultuurcentrum hierdoor te vaak sluitpost van de gemeentebegroting geworden en moeten deze hun deuren sluiten. Het aanbod in cultuureducatie keldert hierdoor landelijk tot een tragisch dieptepunt.  

Stelt u zichzelf de vragen uit de eerste alinea nog eens en analyseer de status van uw gemeente. We mogen het niet laten gebeuren dat een generatie opgroeit zonder de bewezen positieve effecten van actieve beoefening van kunst. Met beperkte stimulans van verwondering, confrontatie en hun empathisch en reflecterend vermogen. Kans op brede ontwikkeling is er alleen voor kinderen uit rijke gezinnen. Wat betekent dat voor de samenleving van de toekomst? Stevenen we zonder verbeeldingskracht af op een kille berekenende samenleving? Op een grotere onoverbrugbare kloof tussen arm en rijk?

Oproep: Keer het tij voor uw gemeente

Als de toegang tot cultuureducatie in uw gemeente beperkt is, is een herziening van prioriteiten noodzakelijk. U kunt en moet het tij nu keren! Voorzie de muziekschool en het kunstencentrum van de juiste middelen en mogelijkheden voor een goed en gezond klimaat met cultuureducatie van kwaliteit.

De toekomst van de jeugd ligt in uw handen.

Deze oproep is verzonden naar gemeenteraden, colleges van B&W en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, namens sociaal partners Kunsteducatie: Kunstenbond, AVV en Cultuurconnectie.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!