Ratio Letselschade is gespecialiseerd in letselschadezaken en overlijdensschadezaken. Hierbij kan gedacht worden aan letsel opgelopen tijdens een arbeidsongeval of tijdens een verkeersongeval. Ook kan er gedacht worden aan letsel wat is opgelopen door een ander ongeval (val, hondenbeet) waarvoor een andere partij aansprakelijk kan worden gehouden. Ratio Letselschade heeft jarenlange ervaring en is een partner van de Kunstenbond.

Als lid van de Kunstenbond is advies en hulp bij Ratio letselschade is volledig kosteloos.

Voorwaarden behandeling letselschade via de Kunstenbond:

 1. Ratio Letselschade werkt landelijk en bezoekt u indien nodig thuis;
 2. Voor kosteloze rechtshulp en informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ratio Letselschade (0800-4357) of de Kunstenbond;
 3. De gevolgen van een ongeval in het verkeer of tijdens het werk of in een andere situatie kunnen groot zijn. De rechtshulp voor Kunstenbond-leden brengt in geval van letselschade in de meeste gevallen geen kosten met zich mee. Veelal worden letselschadezaken of overlijdensschadezaken zonder een gerechtelijke procedure afgewikkeld.  Maar soms is een gerechtelijke procedure nodig om een doorbraak te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld wanneer de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde partij (automobilist, werkgever of derde)  weigert om de schade te vergoeden terwijl de letselschade-deskundige van Ratio Letselschade met u van mening is dat een dergelijk afwijzend standpunt onterecht is. In dat geval kunt u als Kunstenbond-lid een verzoek bij het bestuur van de Kunstenbond indienen voor het verkrijgen van een financiële bijdrage voor het starten van een gerechtelijke procedure. Dit verzoek kan alleen plaatsvinden in het geval u lid van de Kunstenbond bent.
 4. Van belang om te weten:
  • Er in een grote meerderheid van de gevallen in het zogenaamde schaderegelingstraject een aanvaardbare schaderegeling tot stand komt zonder dat er geprocedeerd behoeft te worden;
  • Er voorafgaand aan een schaderegelingstraject een kritische beoordeling zal plaatsvinden door de deskundigen van Ratio Letselschade omtrent het met succes kunnen verhalen van de schade op de verzekeraar van de veroorzaker/ aansprakelijke partij
  • Mocht Ratio Letselschade van mening zijn dat alleen een gerechtelijke procedure het gewenste resultaat voor het Kunstenbond-lid kan opleveren, dan kan het lid van de Kunstenbond een verzoek hiertoe indienen . Mocht het lid eveneens beschikken over een rechtsbijstandverzekering of anderszins een verzekering die de proceskosten voor haar rekening wil nemen, dan zal daar door Ratio eerst een beroep op worden gedaan.
  • De Kunstenbond kent géén financiële voorziening voor dit soort kwesties. Het staat het de Kunstenbond vrij een verzoek om een financiële bijdrage toe of af te wijzen. Eventueel kan de Kunstenbond doorverwijzen naar externe advocaten met expertise/specialisme.