De Kunstenbond stelt de Staat aansprakelijk voor de onevenredig geleden schade van alle zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Het einddoel is compensatie van deze hele groep werkenden. Deze sommatie is namens 9 leden van de Kunstenbond die tot deze groep behoren.

Als de rechter ons gelijk geeft, dan worden alleen de mede-eisers direct gecompenseerd. Daarnaast is er een belangrijke stap gezet die de grondslag vormen voor compensatie voor álle zzp’ers in de culturele sector.