door: Corinne Ellemeet, Peter van den Bunder, Dorine Schoon, Caroline Cartens en Marene Elgershuizen

Laat de muziek voorop gaan in de strijd voor een normale beloning in de culturele sector

Musici worden ronduit slecht betaald. In onze beste orkesten zoals het beroemde Metropole Orkest zitten musici die ook aan het werk zijn als vuilnisman, omdat ze anders niet rondkomen. Tijd die eigenlijk besteed moet worden aan muziek om de hoge kwaliteit op peil te houden. Voor freelancers is de situatie nog beroerder: ze krijgen als ze geluk hebben 60 procent van het salaris van iemand in loondienst. Omdat ze vaak als zzp’er actief zijn, wordt verwacht dat deze musici van die vergoeding hun pensioen regelen en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Een onmogelijke opgave.

in onze beste orkesten zitten mensen die ook aan het werk zijn als vuilnisman ~ omdat ze anders niet rond kunnen komen

Schamele vergoeding

Een inkomen onder het minimumloon is onder musici normaal geworden. En dan hebben we het over onze grote muzikale talenten: een musicus in een toporkest wordt geacht genoegen te nemen met een schamele vergoeding. Rondkomen is problematisch, ook als hij of zij daarnaast nog commercieel werk doet en albums opneemt als sessiemuzikant.

Het is onacceptabel dat orkesten nog steeds geen tarieven voor zelfstandigen afspreken die vergelijkbaar zijn met die van musici die nog wel een contract hebben, maar ook al jaren stil staan in salaris. De huidige beloning en werkdruk holt de kwaliteit van de muziek langzaam uit.

Daarom hebben de freelance musici zich drie weken geleden verenigd in een platform. Zij komen op voor hun gedeelde belang: een beloning waarmee een toekomst als musicus mogelijk blijft. Die ze in staat stelt hun vak bij te houden zodat de samenleving van hun werk kan blijven genieten.

Publiek

Want Nederland geniet massaal van live muziek: niet alleen de bekende orkesten trekken volle zalen, maar bij lokale optredens op festivals en kerken zijn optredens vaak ook uitverkocht. Publiek is er volop.

Minister Van Engelshoven heeft zich in haar eerste jaar laten kennen als een liefhebber van kunst en cultuur. Uit haar plannen spreekt passie en betrokkenheid. Dat waarderen we. Maar het is nu wel zaak dat musici iets van deze waardering gaan merken. Wij roepen Van Engelshoven op om het tij te keren.

In de kunsten moeten we af van de houding ‘voor jou tien anderen’ en de lage honoraria die daarmee gepaard gaan. We moeten toe naar een fatsoenlijk loon naar werken. Want van applaus alleen kan niemand leven.

in de kunsten moeten we af van de houding ‘voor jou tien anderen’ ~ en de lage honoraria die daarbij horen

Uitgespeeld

De minister kan onze muzikanten helpen bij de eerste stap: laat musici, werknemers en freelancers gezamenlijk onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden zodat ze niet langer tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld tot de orkestbak is gevuld tegen een dumpprijs.

In november vorig jaar is een motie aangenomen in de Tweede Kamer die experimenteerruimte biedt voor het gezamenlijk onderhandelen van zzp’ers uit de creatieve sector. Tot op heden is daar nog niets mee gebeurd. De mededingingswet zou collectief onderhandelen voor zelfstandigen verbieden.

Als de minister niet weet waar ze moet beginnen, dan heeft het Europese Hof haar een handje geholpen. Het Hof heeft uitgesproken dat de freelance musici collectief moeten kunnen onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Het wordt tijd om dit in de praktijk te brengen en de koudwatervrees voor juridische bezwaren weg te nemen. Musici zijn er klaar voor: zij willen een einde maken aan de onderbetaling en kunnen leven van hun werk. Sociale partners willen het. Starten met een experiment in deze hoek van de culturele sector is niet meer dan logisch. Minister, met uw steun gaan we graag aan de slag!

Minister, met uw steun gaan we graag aan de slag! ~ musici zijn er klaar voor

Corinne Ellemeet is Kamerlid voor GroenLinks, Peter van den Bunder is belangenbehartiger bij de Kunstenbond, Dorine Schoon is hoboïst, Caroline Cartens is sopraan gespecialiseerd in opera en Marene Elgershuizen is opera- en concertsolist. Zij richtten onlangs met andere musici het Platform voor Freelance Musici op.