Namens 12 leden heeft de Kunstenbond in 2017 bij de rechtbank Amsterdam een loonvordering tegen Stage Entertainment ingediend. Kort gezegd kwam het er op neer dat de werknemers (en opdrachtnemers) van Stage voor de werkzaamheden voor de zeer succesvolle musical Billy Elliot niet per uur maar per voorstelling betaald kregen. Een en ander resulteerde er in dat structureel veel meer dan 40 uur per week gewerkt werd, zonder dat hier een aanvullende vergoeding tegenover stond. Helaas hadden de werknemers niet precies bijgehouden hoeveel uur zij per week werkte waardoor de vorderingen moeilijk te bewijzen vielen.

Heel graag screenen wij in de toekomst de arbeidsovereenkomsten/overeenkomsten van opdracht vóórdat de producties beginnen.

Uitspraak

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen dan ook afgewezen omdat deze onvoldoende zijn komen vast te staan, waarbij daarnaast is bepaald dat de ‘urenoverschrijding in ieder geval te gering is om te kunnen oordelen dat Stage op basis van de arbeidsovereenkomst, waarin een aantal voorstellingen en geen uren per week zijn overeengekomen, gehouden is tot nabetaling van uren boven de veertig uur’.

Wijze les

Uit deze uitspraak volgt maar weer hoe belangrijk het is dat afspraken (over uren, roosters, doorbetaling pauzes, betaling doorlopen, overwerk et cetera) helder op papier komen te staan en dat je goed bij houdt hoeveel uren je daadwerkelijk werkt. Het is immers geen geheim dat in de musicalwereld nogal wat van de werknemers gevraagd wordt. Een uurtje extra werken is natuurlijk niet erg, maar structureel overwerken zonder daarvoor betaald te krijgen mag een misstand genoemd worden.

Rol Kunstenbond

Heel graag screenen wij in de toekomst de arbeidsovereenkomsten/overeenkomsten van opdracht voordat de producties beginnen. Ook denken wij graag met de ondernemingsraad (OR) van bedrijven mee hoe misbruik maken van de machtspositie van werkgevers in de entertainment-branche in goed overleg tegen kan worden gegaan. Uiteindelijk is ook de werkgever gebaad bij blije werknemers en wordt iedereen daar beter van.