Nu we aan de vooravond staan van de onderhandelingen over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers, tonen wij je een aantal mogelijkheden die er nu zijn, en die wij meenemen naar het overleg met de FNV.

De private oplossingen voor de AOV
Een van de mogelijkheden waarmee zzp’ers hun arbeidsongeschiktheid kunnen regelen, is een traditionele verzekering. Hiervoor bestaan diverse verzekeraars en pakketten. De kunstenbond heeft bij Centraal Beheer afspraken gemaakt voor een AOV: https://www.kunstenbond.nl/producten/110/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt rekening gehouden met de dekkingsvariant (ongevallen, lichamelijke of psychische klachten), het verzekerde bedrag, wanneer je door de verzekeraar beschouwd wordt als arbeidsongeschikt, de uitkeringsdrempel en de wachttijd.

De verschillende andere verzekeringen

Pensioen
Een spaarpot voor pensioen of een gecombineerde pensioen-/arbeidsongeschiktheidsregeling kan fungeren als pensioen en biedt de vrijheid om, indien nodig, als AOV te fungeren. Hiermee kan bij arbeidsongeschiktheid pensioengeld opgenomen worden. Bij de verschillende aanbieders kun je zelf bepalen hoeveel en wanneer je bijstort. Hiermee wordt ook kapitaal opgebouwd, dat later is op te nemen als uitkering bij pensioen. Een lijfrente dus, die bepaalde fiscale voordelen oplevert.

https://brightpensioen.nl/aov-en-pensioen-oplossing-in-een/

https://www.zzppensioen.nl/arbeidsongeschiktheid-en-het-zzp-pensioen

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering kan deel uitmaken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is belangrijk voor specifieke beroepsrisico’s, waarbij het belangrijk is dat er ook (of niet alleen) uitgekeerd wordt bij letsel door ongevallen.

Vangnetverzekering
Startende ondernemers die op basis van hun gezondheid geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen krijgen, kunnen aanspraak maken op een vangnetverzekering. Hiervoor geldt een vastgesteld totaalpakket aan voorwaarden, acceptatierichtlijnen en prijzen.