Eind vorig jaar lanceerde Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, twee korte animatiefilms en het boekje “De waarde van het Auteursrecht”,  via de voorlichtingssite www.auteursrechtuitleg.nl . 

Deze week verschenen in vervolg daarop, met name op verzoek van het kunstvakonderwijs, de Engelstalige versies van voorlichtingsfilms en de Engelse vertaling van de website: www.copyrightexplained.nl

De animatiefilms kwamen tot stand dankzij een bijdrage van het Ministerie van OCW. Platform Makers dankt het Ministerie voor haar ondersteuning in totstandkoming en verspreiding van het voorlichtingsmateriaal.

Het auteursrecht lijkt aanweziger en dichterbij dan ooit. Maar toch is het – in al zijn details en nuances – vaak onbekend, bij consumenten, bij beleidsmakers, maar ook bij veel makers zelf, voor wie het een essentieel onderdeel en voorwaarde vormt van hun verdienvermogen. Zeker ook in de huidige tijden van maatschappelijke beperkingen.

Check daarom  de voorlichtingsite(s) en verspreid de url’s onder leerlingen en collega’s!

www.platformmakers.nl