Foto vlnr: Irene Asscher, Marianne Versteegh, Peter van den Bunder
Fotograaf: Pieter Douma

 

Op donderdag 2 november is aan Irene Asscher, voorzitter van Platform ACCT de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria aangeboden door Marianne Versteegh, Voorzitter van BKNL, het brede overlegplatform en de ketentafel voor de beeldende kunst.

Peter van den Bunder, belangenbehartiger beeldende kunst : “Wij zijn blij dat er nu een herijkte richtlijn kunstenaarshonorarium is. Een richtlijn introduceren is één, een richtlijn aanpassen en onderhouden is twee. Dat is ook weer een niet te onderschatten stap. Het is een zorgvuldig en moeizaam proces geweest. Moeizaam, omdat geldgebrek leidt tot belangentegenstellingen, herverdelen van tekorten is pijnlijk, daarom zijn wij trots dat dit in onderling overleg uiteindelijk wel is gelukt.

De richtlijn wordt per 1 januari 2025 ingevoerd maar is nu al relevant vanwege de aanvraagtermijn in het kader van de culturele basisinfrastructuur BIS 2025-2028. Instellingen die tussen 1 december 2023 en 31 januari 2024 een subsidieaanvraag indienen, moeten tegemoetkomen aan drie gedragscodes rond Fair Practice, Good Governance en Diversiteit en Inclusie. Daartoe dienen ook de collectieve tariefafspraken van deze richtlijn.

Tot 1 januari 2025 kan via de huidige website kunstenaarshonorarium.nl gebruik gemaakt worden van een rekentool en kunnen instellingen tot en met 2024 gebruik maken van de regeling Kunstenaarshonorarium van het Mondriaan Fonds. Deze bijdrage vergoedt maximaal 50% van het normbedrag in de richtlijn Kunstenaarshonoraria.

Bekijk hier de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Regeren op de nieuwe richtlijn? Wij horen het graag!