Beste musici, leden van de Kunstenbond/Ntb,

Na veel en intensieve gesprekken met de werkgeversdelegatie van de Vereniging van Nederlandse Orkesten sloten wij op 23 november een principe akkoord Cao Nederlandse orkesten voor 2020. In de bijlage vind je dit akkoord. De loonsverhoging van 1,5 % per 1 juli 2020 en de verhoging van de eindejaarsuitkering naar 1500 E (naar rato van duur en omvang van de dienstbetrekking) zijn reden om deze uitkomst met positief advies aan je voor te leggen. Vanwege grote belangstelling van orkestmusici voor het sociaal fonds podiumkunsten (SFPK) dragen orkesten per 1 juli meer af aan het fonds, wat voor 2020 betekent dat het ontwikkelingsbudget per orkest iets daalt. Daartegenover staan de bijdragen uit het SFPK.

 

De gesprekken met werkgevers hebben vele uren in beslag genomen en waren soms taai. Uitzonderingen op planningstermijnen in de Cao, zorgen om coronamaatregelen, onduidelijkheden over protocollen, werkdruk over niet gemaakte uren, uitvoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, de vertaling van het akkoord over de Cao remplaçanten zijn enkele van de onderwerpen die op tafel kwamen.

 

Graag horen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk maandag 30 november, of je voor of tegen dit akkoord stemt. Dat doe je via de button hieronder.

De termijn is zo kort, om uitbetaling van de afspraken nog in december van dit jaar mogelijk te maken!

 

Inmiddels starten we ook gesprekken over de cao vanaf 2021. Daarbij gaan we natuurlijk in op de toekomst van de orkesten, met oog voor goede arbeidsverhoudingen. Wil je mij van input voorzien of in gesprek? Neem gerust contact op!

 

Namens de delegatie van de Kunstenbond,

Karin Boelhouwer