Het rapport, getiteld Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs, versterkt het eerder verschenen rapport van de RvC.

Hoewel de onderwijsinspectie zich richt op een veilige omgeving voor studenten, noemt de inspectie nadrukkelijk als aanbeveling dat een veilige omgeving moet bereiken met de héle organisatie: studenten, docenten en andere medewerkers. De inspectie concludeerde dat onveiligheid onder docenten een onderbelicht probleem is.

Investeer in veiligheid voor alle werknemers

In de concrete handreiking bij het rapport beveelt de inspectie specifieke maatregelen aan: ook, of juist, voor zzp’ers, gastdocenten en docenten met een tijdelijke of kleine aanstelling. Onder meer het zorgen voor middelen zoals betaling van trainingen, vergaderingen en didactiekcursussen om de expertise van alle (gast)docenten te verbeteren, hoe klein de aanstelling ook is. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap dus.

MEt een code is de kous nog niet af

De kunsthogescholen hebben zelf inmiddels een Code Sociale Veiligheid opgesteld. De hogescholen onderschrijven daarmee de oproep van de inspectie om het gesprek te blijven voeren met studenten, docenten en andere medewerkers.

De Kunstenbond is echter kritisch op codes. Woorden moeten betekenis krijgen; veiligheid op papier is nog geen veiligheid in praktijk. Codes zijn daarin een hulpmiddel, geen tovermiddel of redmiddel. Een veilige werkomgeving vraagt ook om een veilig contract, voldoende uren, een eerlijk loon en een correcte toepassing van de cao. Daar helpen wij graag bij.

De Kunstenbond staat voor je klaar

Wij willen ook, in vervolg op een eerder gesprek samen met Platform BK, opnieuw in gesprek met de hogescholen. Wat jij kan doen is je uitspreken en je organiseren. Als lid kun je je ook melden bij de Kunstenbond voor een luisterend oor of voor advies. Want samen staan we sterker.
Ben jij student, freelancer of werknemer bij een kunstacademie en wil je contact met de Kunstenbond over je contract, sociale veiligheid of iets anders bespreken, dan kun je hiervoor terecht bij Karin Boelhouwer of Peter van den Bunder.

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!