In de juni editie van Sena Performers Magazine staat een artikel over de fusie tussen Ntb en Kunstenbond.  De voorzitters van Ntb en Kunstenbond komen uitgebreid aan het woord over de kansen en risico’s van de fusie. 


Één grote belangenorganisatie voor musici. Een belangrijke stap naar een krachtigere stem in de lobby en belangenbehartiging, zo lijkt het. Of zijn er ook keerzijden?
–  
Kopt het artikel 

 

We zorgen er samen voor dat iedereen zich thuis blijft voelen in de nieuwe organisatie. ~ Jurre Schreuder, voorzitter Kunstenbond
Er wordt steeds nadrukkelijker gevraagd om één geloofwaardige en gedragen gesprekspartner. ~ Alexander Beets, voorzitter vakgroep muziek (voormalig Ntb)

Leden van Sena krijgen het blad Sena performers magazine vier keer per jaar. De naam Sena is een afkorting voor Stichting Exploitatie Naburige Rechten. De organisatie heeft als functie het eerlijk verdelen van de gelden die gemoeid zijn met de rechten rondom het uitvoeren van muziek. De leden van Sena zijn uitvoerende muzikanten en muziekproducenten. 

Lees het artikel hier.