De overheid moet bewuster omgaan met creatieve broedplekken voor kunstenaars. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu wordt betaalbare werkruimte voor kunstenaars vaak van de hand gedaan omdat het beheer lastig is. Of omdat aan de verkoop veel geld kan worden verdiend.

Een motie van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) werd door een meerderheid van de Kamer gesteund. Zij stelt voor een quickscan te doen naar de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken. Ook moet de regering samen met gemeenten en het culturele veld bekijken wie allemaal ateliers als maatschappelijk vastgoed zouden kunnen beheren.

Toezegging minister

Minister Van Engelshoven: “Ik wil wel met gemeenten en de andere overheden kijken hoe groot die behoefte is, welke partijen hierin een rol kunnen vervullen en of overheden daarmee afspraken kunnen maken en wat er dan van het Rijk in de regelgeving wordt verwacht.”

Het is belangrijk dat ateliers als maatschappelijk vastgoed worden benoemd ~ Joram Kraaijeveld - Platform BK

Goed nieuws dus. Joram Kraaijeveld van Platform BK: “Het is belangrijk dat ateliers als maatschappelijk vastgoed worden benoemd.” Peter van den Bunder van de Kunstenbond vult aan: “Het is ook erkenning dat betaalbare werkruimte er toe doet. Ateliers en erfgoed worden nu te vaak gezien als last of handelswaar. De motie geeft een belangrijk signaal af: plekken in steden waar kunstenaars actief werkzaam zijn doen er toe, ze verrijken onze samenleving.”

De Kunstenbond vroeg eerder in een brief samen met Platform BK aandacht voor een beter atelierbeleid.

#Geenstadzonderkunst

De Kunstenbond en Platform BK ondernamen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een elfstedentocht met het manifest #geenstadzonderkunst. Komend voorjaar krijgt dit succesvolle project “Geenstadzonderkunst” een vervolg.