Het principeakkoord over de pensioenen wordt voorgelegd aan de leden van de FNV. Ook leden van de Kunstenbond worden uitgenodigd om deel te nemen aan het referendum, dat wordt gehouden van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juni.

Deze week presenteerden de vakbonden, werkgevers en het kabinet een principeakkoord over de pensioenen. Dit akkoord van de coalitie, werkgevers en vakbonden krijgt in de Tweede Kamer de steun van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Veel zzp’ers maken zich zorgen over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, die in het principeakkoord is opgenomen. Begrijpelijk. Een verplichting treft ook veel mensen in de creatieve en culturele sector, voor wie dit soort verzekeringen op dit moment vaak onbetaalbaar of ontoegankelijk zijn. Verzekeraars sluiten veel uit: Een slechte knie? Jammer dan, knie niet verzekerbaar.

De Kunstenbond vindt dat alle zzp’ers recht hebben op een voorziening bij arbeidsongeschiktheid. Maar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die alleen voor rekening komt van de zzp’er en de kassen van de verzekeraars spekt, is oneerlijk. Broodfondsen en andere persoonlijke keuzes, die voor velen hun waarde al hebben bewezen, moeten mogelijk blijven. Bovendien zullen de tarieven in de sector moeten stijgen om een verzekering te kunnen betalen.

Het akkoord laat de uitwerking van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bewust open. De Kunstenbond praat mee over de invulling, via de SER, de FNV en binnen de arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. De plannen die daar uitkomen, worden aan de leden van de Kunstenbond voorgelegd.

12
juni
2019

Start FNV Ledenreferendum

Vanaf woensdag 12 juni, om 11 uur, kun je als Kunstenbond-lid stemmen over het pensioenakkoord, via de link in de brief die je krijgt van de FNV.

15
juni
2019

Sluiting

Het stemformulier sluit zaterdag 15 juni, om 12 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het FNV Ledenparlement een definitief besluit.

 

Andere maatregelen in de pensioenen

Zowel de premie-inleg verandert, als de regels voor indexatie. Dat betekent een nieuw evenwicht tussen risico en rendement en tussen generaties. Resultaat is dat er minder snel gekort hoeft te worden en eerder geïndexeerd kan worden. Dat kan omdat er minder geld in de pensioenpotten gereserveerd hoeft te blijven, wat op zich ook weer een risico is.

Het kabinet maakt verder geld vrij om pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren. Dat biedt kansen voor de arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, waar de Kunstenbond aan werkt. Ook jongeren mogen meer pensioen gaan opbouwen dan nu is toegestaan, en er komt meer keuzevrijheid om zelf te beslissen over je geld.

De AOW

De snelle stijging van de AOW-leeftijd stopt. Ook de koppeling aan statistieken, de regel dat een jaar langer leven meteen een jaar langer doorwerken betekent, vervalt. De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. En voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt, stijgt de pensioendatum niet met 12 maar met 8 maanden.

Duurzame inzetbaarheid

Er komt een agenda om duurzame inzetbaarheid te vergroten, ook voor zzp’ers. Eerder stoppen met werken wordt ook makkelijker gemaakt voor mensen met veel dienstjaren of een laag salaris (genoemd bedrag: € 19.000,- ). VUT-boetes zijn dan van de baan.

Foto: Caroline Hernandez op Unsplash