Na protest van de Kunstenbond, de getroffen zzp’ers en de ondernemingsraad heeft de directie van NO&B besloten toch over te gaan tot betaling van de zzp’ers die bij hen onder contract staan voor optredens die door de Corona-maatregelen niet doorgaan.

Overmachtsclausule leidt tot heftige protesten
In eerste instantie beriep NO&B zich, net als veel andere instanties, op een overmachtsclausule die standaard is opgenomen in de door hen opgelegde algemene voorwaarden met de freelancers. Dit leidde tot heftige protesten van de freelancers die het betreft, de ondernemingsraad en de Kunstenbond. Want het kan toch niet zo zijn dat men alleen het vaste personeel blijft uitbetalen en dat men de freelancers, die soms al jaren voor NO&B werken en waarmee men contractuele afspraken heeft, in de kou laat staan.

NO&B houdt zich grotendeels aan afspraken met freelancers
Na veel druk vanuit de Kunstenbond, die in deze optrok met de getroffen zzp’ers en de ondernemningsraad, besloot de directie om de door haar gecontracteerde zzp’ers toch grotendeels (met een maximum van € 3.000 bruto per maand) uit te betalen. Dit geldt voor het lopende seizoen, dus tot eind juni 2020.

Veel beter laat dan nooit 
Het besluit van de directie om de freelancers (nationaal en internationaal) te compenseren voor de gemiste opdrachten kwam laat tot stand, maar is een opluchting voor de vele mensen die eerst zonder compensatie de deur werd gewezen.

De Kunstenbond waardeert dat de directie is bijgedraaid en hoopt dat dit ook voor andere organisaties een signaal is om goed te zorgen voor de freelancers waarmee men contractuele relaties is aangegaan. Eerder werd ook op aandringen van de Kunstenbond bij de orkesten besloten dat remplaçanten tot juni worden doorbetaald.


Positie zzp’ers bij NO&B

De Nationale Opera en Ballet maakt veelvuldig gebruik van freelancers. Niet alleen de solisten, koorleden, dirigenten en regisseurs zijn vaak zzp’er, we hebben het ook over kap & grime, figuranten, rondleiders, volgspotters, voorstellingsleiders, voorstellingsassistenten, ontwerpers, kostuumontwerpers, kleedsters. Exacte cijfers hebben we niet, maar het gaat jaarlijks over enkele honderden mensen.

Het extra koor van ongeveer 50 personen werd al vanaf de aanvang van de crisis netjes doorbetaald tot einde looptijd van de contracten. Dit heeft alles te maken met de rechtszaak die de Kunstenbond heeft aangespannen tegen NO&B.  Het verschil tussen de positie van de leden van het extra koor en de andere zzp’ers is nagenoeg nihil, voor beiden geldt dat een arbeidsovereenkomst haast nooit als optie wordt geboden en mensen soms al jaren noodgedwongen als zelfstandige aan de organisatie zijn verbonden.