Onderzoeksbureau DSP heeft in opdracht van Platform ACCT stappen voor het in loondienst nemen van zzp’ers voor zeven instellingen in kaart gebracht. Een poppodium, een theatergezelschap, kunsteducatie-instelling en een presentatie-instelling: ze komen allemaal aan bod.

Voor organisaties en zzp’ers is dit een goede spiegel om naar de huidige praktijk te kijken. Het rapport biedt ook concrete stappen om de organisatie aan te passen en een financiële doorrekening. Duidelijk is dat er een drempel geslecht moet worden en een financieel gat moet worden overbrugd.

Ook komt in het rapport naar voren dat er bij instellingen een reëel juridisch risico is dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Met ingang van 2025 wil de Belastingdienst de handhaving op werken met zzp’ers weer oppakken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is handhaving niet afhankelijk van nieuwe zzp-wetgeving. Lees er hier meer over.