Een goede voorbereiding werpt vruchten af. In de aanloop naar het debat van de Tweede Kamer en de minister van OCW, op woensdag 30 mei, bezoeken we samen met Marene Elgershuizen en Dorine Schoon van het Platform voor Freelance Musici (op de foto) Corinne Ellemeet (Kamerlid voor Groen Links, die zich eerder al zeer begaan toonde met onze zaak).

Samen komen we snel tot een oproep: laat de muziek voorop gaan in de strijd voor een normale beloning in de culturele sector.

Even later, tijdens het debat in de Tweede Kamer, blijkt dat onze oproep niet aan dovemans oren is gericht, het thema arbeidsmarkt domineert het debat.